ŘÍČANY OMEZÍ NA NĚKOLIKA MÍSTECH SEČENÍ TRÁVY

6. 6. 2019

Podobně jako v Ostravě, Praze 11 nebo v Kladně a se i v Říčanech budou sekačky objevovat v několika oblastech méně často. Namísto toho dostanou podporu louky, které se budou sekat třeba jen dvakrát do roka. Důvodem je zadržování vody v krajině, zvyšování biodiverzity a také estetické důvody.

„Zcela zjevně roste poptávka po květnatých loukách. Lidé poznávají mnoho nevýhod, které přinášejí nakrátko střižené trávníky s jediným rostlinným druhem. Nákladná údržba, která během několika dní sucha přijde vniveč,“ vysvětluje starosta Vladimír Kořen (Klidné město). Říčany proto upravily plán sečí. Spolu s oddělením technické správy se vedení města dohodlo, že na některých místech omezí sekání trávy. „Vytipovali jsme několik lokalit, kde se oproti minulým letům omezí sekání trávy, půjde např. o pás nad tratí od cyklostojanů směrem k uhelným skladům, dále o oblast na Komenském náměstí, mezi ulicí Pomezní a Šeříková, Na Vyhlídce a Zaječí,“ říká Eva Šebková z oddělení technické správy. Seč se omezí také na několika menších prostranstvích: pod ulicí Jižní, na konci ulice 5. května a na křižovatce ulic Černokostelecká a Bílá. Nižší intenzita sekání bude ještě na okrajích města – pod hřbitovem a v údolí Rokytky pod retenční nádrží. „Pro údržbu ploch vyznačených v plánku bude město aplikovat vždy takovou technologii péče o travní porost, jaká je pro danou lokalitu a daný porost nejvhodnější a která se také bude přizpůsobovat aktuálnímu vývoji počasí. Nejčastěji se bude sekat dvakrát ročně s nasušením a odvozem sena nebo se bude mulčovat 2 – 4 x ročně,“ vysvětluje Eva Šebková. Na radnici se také hovoří o nižším využívání postřiků. Například v Olomouci proběhla velká diskuze o využívání herbicidů jako je Roundup v okolí dětských hřišť. Vliv postřikové chemie se zdá být pro přírodu zcela zásadní. Podle vědeckých analýz mizí každoročně ze světa 2,5 % z celkového objemu hmyzu. Pokud nedojde ke změně, nebude podle přírodovědců za 100 let hmyz existovat. To by ale mělo nedozírné následky – hmyz opyluje rostliny, recykluje živiny, je potravou pro další živočichy. Tento jev mají na svědomí klimatické změny, intenzivní způsob hospodaření a také rozsáhlé používání pesticidů, mizení zelených ploch, světelné znečištění. „Situace je opravdu alarmující, pokud se nezačneme chovat k přírodě šetrně, může dojít k obrovskému kolapsu,“ varuje starosta Vladimír Kořen a dodává: „Ve městě a jeho okolí se snažíme přírodní pestrost podporovat - sází se nové stromy, v polích se znovu vytváří remízky. Sekání trávy na veřejných prostranstvích či v zahradách má také vliv. Rozkvetlá louka je plná života. Rostliny také lépe zadržují vodu a půda je díky nim až o 20 stupňů chladnější,“ uzavírá starosta.

Přílohy

sekani_omezeno_mapa.pdf (1407 kB)

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)