Říčany pomáhají obcím zasaženým tornádem – zaměří se na školy v Moravské Nové Vsi

2. 7. 2021

Zástupkyně města navštívily zasaženou oblast, Říčany budou směřovat pomoc na obnovu základní a mateřské školy v Moravské Nové Vsi. První část pomoci ve formě finančního daru a potravinových poukázek pro Moravu byla předána pracovníkům sociálního odboru v Břeclavi a některým občanům postiženým tornádem přímo v Moravské Nové Vsi. Pomoc prostřednictvím sociálního odboru konkrétním rodinám bude nadále pokračovat.

Místostarostka Hana Špačková spolu s vedoucí sociálního odboru Blankou Spolkovou navštívily Městský úřad Břeclav, do jehož působnosti spadají dvě ze sedmi obcí zasažených tornádem, a to Hrušky a Moravská Nová Ves.

Setkání proběhlo za účasti místostarosty Břeclavi Jakuba Matušky a vedoucí odboru sociálních věcí Jany Matušinové. Sociálnímu odboru byla předána část pomoci pro rodiny postižené tornádem. Oba sociální odbory se dohodly na pokračování cílené spolupráce i do budoucna. Do dnešního dne se podařilo propojit 4 konkrétní rodiny, kterým putuje finanční příspěvek od našich dárců, a jsou připraveny další možnosti pomoci lidem v nejvíc zasažených místech. Oba místostarostové se zároveň domluvili na bližší spolupráci, která bude zaměřena na likvidaci škod a obnovu majetku v obcích. Tato pomoc je koordinována právě z břeclavského krizového štábu.

Místostarosta Jakub Matuška říká: „V regionu jsou v současné době třeba finanční prostředky a zoufale chybí stavební materiál, jako je dřevo, hřebíky, střešní krytiny, a řemeslnické profese, jako jsou klempíři, truhláři, tesaři, pokrývači, zedníci a podobně.“

Město Říčany proto hledá stavební firmy, které by postiženým obcím poskytly své služby. Pokud se místní podnikatelé výše popsaných profesí přihlásí, město Říčany je podpoří. Nabízíme i zprostředkování kontaktů. 

Místostarostka Hana Špačková /Klidné město/ popisuje: „Při návštěvě Moravské Nové Vsi jsme viděly obrovské množství neštěstí na každém kroku – na soukromém i na obecním majetku. Připadaly jsme si jako ve válečné zóně. Vedle osobních tragédií a pohromy na veřejných prostranstvích nás zasáhly hlavně zdevastované budovy základní a mateřské školy. Proto bychom si moc přály, aby pomoc občanů Říčan byla soustředěna na obnovu těchto vzdělávacích institucí, které v tuto chvíli nejsou schopné provozu.“

Místostarostka Hana Špačková /Klidné město/ velmi děkuje všem, kteří dosud ať finančně či materiálně přispěli, a dodává: „Je úžasné, jak se naši sousedé, kamarádi i blízcí snaží lidem, které postihla tato přírodní katastrofa, pomoci! Ještě jednou Vám za tento lidský a morální přístup velmi děkuji.“

 

Transparentní účet – TORNÁDO MORAVSKÁ NOVÁ VES:

Základní škola - 6013203349/0800

variabilní symbol: 2

Mateřská škola Sluníčko - 6013203349/0800

variabilní symbol: 3

Pro přeshraniční platební styk platí mezinárodní číslo (IBAN) CZ82 0800 0000 0060 1320 3349

Věříme, že občané Říčan finančními dary nebo osobním nasazením pomohou obec obnovit a znovu vybudovat.

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET - TORNÁDO MORAVSKÁ NOVÁ VES / Městys Moravská Nová Ves (mnves.cz)

TRANSPARENTNÍ ÚČET / ZŠ Moravská Nová Ves (zsmnves.cz)

 

Pro bližší informace, prosím, kontaktujte:

Mgr. Hana Špačková, 2. místostarostka města Říčany, radní za školství a sociální oblast

e-mail: hana.spackova@ricany.cz, mobil: +420 725 098 795, tel: 323 618 105


Blanka Spolková, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Říčany

mail: blanka.spolkova@ricany.cz,  +420 725 045 246, 323 618 241

 

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál