Říčany připravují etapizaci územního plánu s mottem: „Nejdřív infrastruktura a pak výstavba“

4. 12. 2017

Říčanská radnice připravuje zásadní změnu územního plánu, která si klade za cíl regulovat výstavbu tak, aby se město nedostalo do vážných ekonomických problémů. Principem je takzvaná etapizace, kdy se v některých rozvojových plochách budou moci stavět domy pro bydlení nebo skladová centra, až bude kupříkladu vybudována nová škola, rozšířena ČOV nebo dokončen Pražský okruh.

Město Říčany se dodnes potýká s důsledky „velkorysého“ územního plánování z přelomu tisíciletí. V té době se evidovaly stovky žádostí o změnu orné půdy na stavební pozemky nejen pro bydlení. Zastupitelé tehdy otevřeli cestu k možnosti, aby se město rozrostlo na až 25 000 obyvatel. Z dnešního pohledu je podíl rozvojových ploch v územním plánu Říčan velmi vysoký vzhledem k finančním možnostem města zajistit veškerou infrastrukturu a potřeby obyvatel. Kritická je situace nejen v dopravě. Nedostačují kapacity zařízení pro likvidaci odpadních vod, ale i zásobování pitnou vodou, kapacity školských a předškolských zařízení. V některých ohledech hrozí havarijní stavy. V roce 2016 proběhlo v Říčanech referendum. Lidé rozhodovali o přibrzdění výstavby tak, aby se město nerozrostlo nad 21 tisíc obyvatel. Referenda se nezúčastnil potřebný počet voličů, pro platnost a závaznost scházelo, aby k urnám přišlo o několik desítek obyvatel více.

     „Drtivá většina lidí se vyjádřila pro regulaci výstavby. Dokonce i největší oponenti tvrdili, že nechtějí Říčany s 25.000 obyvateli. Tvrdili, že se jim pouze nelíbí institut referenda,“ říká starosta Vladimír Kořen (Klidné město) a dodává: „Připravili jsme proto na radnici návrh změny územního plánu, který doufám přinese pro Říčany naději, že se nestanou obětí zhoubného rozvoje výstavby.“

      Změna územního plánu dává do přímé souvislosti dokončení nutné infrastruktury – dopravní, vodárenské nebo školské – a povolení další výstavby. Princip je jednoduchý – chce-li developer stavět, musí být nejdříve postaveny důležité silnice nebo škola. Radnice navrhuje tři etapy výstavby. Cílem je postupný, udržitelný nárůst obyvatel. Plán nepočítá se změnou stavebních pozemků zpátky na ornou půdu.

Změna č. 2 ÚP rozděluje rozvojové zastavitelné plochy do etap podle následujícího základního klíče:

I. etapa (proluky, zahrady, rekonstrukce v zastavěném území)

II. etapa (menší rozvojové plochy)

III. etapa (velké a okrajové rozvojové plochy)

 

Do první etapy spadají zastavěná území. Plošně jde o etapu největší, týká se kupříkladu proluk uvnitř stávající výstavby. Zelenou dostanou také přestavby domů v centru města třeba na ulici 17. listopadu. U této etapy se předpokládá maximální možné navýšení počtu obyvatele až o čtyři tisíce lidí.

„Zařazení lokalit do jednotlivých etap vychází z urbanistické logiky. Nejdříve zahustit výstavbu v centrálních částech města a následně postupovati směrem k okrajovým částem,“ vysvětluje Čestmíra Šťastná vedoucí Odboru územního plánování a dodává: „Návrh etapizace počítá i s místními infrastrukturními podmínkami jednotlivých lokalit. Důležité je, aby budoucí obyvatelé měli hotové ulice, chodníky, osvětlení…“ 

Další etapy jsou podmíněny například stavbou školy na Komenského náměstí nebo výstavbou stavby 511 SOKP. Pro tyto etapy jsou stanoveny základní podmínky a také podmínky místní. 

Navržená etapizace se nevztahuje na dělení a scelování pozemků, udržovací práce, na přístavby, doprovodné stavby a jiné stavby (každá do 25m2) a dále na stavby veřejné infrastruktury.

Mimo etapizaci jsou zařazeny plochy, jejichž náplní je veřejná vybavenost (občanská, technická apod.) buď protože nemá nároky na odkanalizování (plochy parkovišť, sportovišť OSL atp.) nebo se jedná o stavby veřejného zájmu (školy, školky, domovy pro seniory atp.), u kterých je žádoucí zajistit přednost z důvodu hájení veřejného zájmu. Popřípadě sem byly zařazeny plochy komerční vybavenosti a některé plochy výroby. I tyto zastavitelné plochy mimo etapizaci mohou mít požadavky na místní infrastrukturní podmínky.

„Nejde o regulaci výstavby bez důvodu. Nároky na zajištění veškerých služeb pro obyvatele jsou finančně nesmírně náročné. Pro příklad. Jen stavba školy je otázkou přes čtvrt miliardy korun. Pokud rozvoj nepřibrzdíme, půjde kvalita života všech obyvatel prudce dolů,“ vysvětluje starosta Vladimír Kořen.

Veřejná projednání Změny číslo 2 ÚP se předpokládají v závislosti na výsledcích jednání s dotčenými orgány a případné úpravě návrhu v březnu 2018.

 

Kompletní materiály zde: Změna č. 2 ÚP Říčan

 

Pro bližší informace, prosím, kontaktujte:

Kateřina Lauerová, tisková mluvčí MěÚ Říčany

mail: katerina.lauerova@ricany.cz, tel: +420 725 978 134, 323 618 120

 

Mgr. Vladimír Kořen, starosta města Říčany                                                                                      mail: vladimir.koren@ricany.cz Tel: +420 736 531 223

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál