Říčany se chystají na dopady koronavirové krize zastavením některých investic

17. 6. 2020

Říčanští zastupitelé na svém dubnovém jednání, které probíhalo elektronicky, zastavili některé investice, a to v objemu 36,2 milionu korun. U dalších upravili tempo jejich přípravy. To může přinést úsporu dalších zhruba 37 milionů korun. Říčany se připravují na celosvětovou ekonomickou krizi, která přichází v těsném závěsu po pandemii. Úspory se týkají i provozních výdajů města.

„Sledujeme v přímém přenosu glabální pád. Koronavirus posílá ke dnu mnohá odvětví. Letecké společnosti, cestovky, návazné služby. Otřásají se trhy s ropou, na burzách se vypařily miliardy, které znamenaly investiční energii… Bylo by iluzí, kdybychom si mysleli, že se krize Říčanům vyhne,“ vysvětluje starosta Vladimír Kořen (Klidné město) a dodává: „Navíc stát plánuje pomáhat na úkor městských rozpočtů. Pomáhat samozřejmě musíme, ale potřebujeme znát čísla a počítat.“

Vedení města spolu s předsedou finančního výboru Martinem Gebauerem (Klidné město) provedlo řadu opatření pro zajištění finanční stability města. Seznam investičních akcí, které budou zastaveny nebo pozastaveny, vychází z přípravy jednotlivých projektů. Vyřadily se projekty, kde nejsou povolení, nejsou smlouvy s dodavateli, naopak pokračuje se v projektech, které získaly dotační podporu. Cílem je zajistit peníze na nezbytně nutný provoz města a úřadu a vytvořit bezpečné rozpočtové rezervy. Ekonomové města očekávají dočasné snížení rozpočtových příjmů z uzavřených nájemních smluv, výše správních poplatků z důvodu uzavření úřadu pro veřejnost, ale především z daňových výnosů.

„Velkým testem budou pololetní čísla. V červenci budeme znát daňové výnosy a náklady, které stát provedl na úkor obecních rozpočtů. Pesimistické odhady hovoří o ztrátě až pětiny příjmů,“ dodává starosta.

Akce, které se letos vůbec nezahájí, jsou v celkovém objemu cca 36 milionů korun. Mezi ty finančně nejvýznamnější patří úprava okolí Marvánku v předpokládané výši 15 mil. korun, rekonstrukce komunikace Dukelská, Táborská včetně dešťové kanalizace a retence za 6 mil. korun. Letos se nepostaví ani odborná učebna u Botanického centra při 3. ZŠ za 4,5 mil. korun.  Realizovat se budou jen části podpořené dotací. Neproinvestuje se ani milion korun na revitalizaci sídlišť. Pětimilionová rezerva na participativní rozpočtování se pro tento rok převede do jiných rezerv, protože hlasování proběhne až na podzim.

Příprava dalších investic se zcela nezastavila, ale jejich realizace se posune a ještě ji posoudí Rada města a finanční výbor po soutěži. Rozhodne cena a stav rozpočtových příjmů města. Jedná se o investice o celkovém objemu 37,3 mil. korun.

Asi nejdůležitějším krokem v této oblasti je výstavba základní školy na Komenského náměstí. Mění se původní plán výstavby, otevírat by se mělo až v roce 2023. Rozložení investice o další rok sníží finanční tlak, zároveň se čeká na vyhodnocení všech dotačních žádostí.

Investiční brzda je dočasná. Projekty jsou připravené a čekáme, že krize přinese také snížení cen stavebních prací,“ vysvětluje starosta Kořen a dodává: „Veřejné investice také mohou pomoci nastartovat českou ekonomiku. Uvidíme.

V provozní části se snižuje o tři miliony položka na opravy komunikací a o milion na opravu chodníků.  O milion méně půjde na výsadby stromů a úspora 1,5 mil. se týká i provozu MHD. Nevznikne ani strategický plán za půl milionu korun.

Přesnější zhodnocení dopadu koronavirové pandemie na příjmy města bude radnice znát v průběhu léta a další hlasování o rozpočtových opatřeních proběhne na zářijovém zastupitelstvu.

Kateřina Lauerová,

tisková zpráva města

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál