Říčany zavádí elektronický systém dlouhodobého pronájmu sportovních ploch

25. 5. 2016

Město má k dispozici několik sportovních zařízení, které kromě žáků ve školách mohou využívat i různé organizace. Stačí si pronajmout na určitou dobu nebo dlouhodobě na celý školní rok jednotlivé tělocvičny základních škol nebo městskou sportovní halu. K tomu nyní slouží nový elektronický systém dlouhodobého pronájmu. Jeho cílem je zjednodušit uzavírání nájmů s příspěvkovými organizacemi a zajistit maximální využití sportovních prostor v Říčanech. Jaké jsou ceny nájmu a jak se přihlásit?

V Říčanech je možné využívat ke sportovním účelům několik krytých sportovišť, které patří městu. Jedná se o tělocvičny ve všech čtyřech základních školách a zrcadlové sály a hlavní prostor ve sportovní hale. Všechna tato sportovní zařízení nabízí město ke krátkodobému i dlouhodobému pronájmu. Některé z těchto areálů však nejsou dostatečné využívané. V dopoledních hodinách zde většinou cvičí žáci, odpoledne a o víkendu bohužel často nejsou plně obsazeny.

K efektivnějšímu využití sportovišť má nyní sloužit nový elektronický systém dlouhodobého pronájmu, který proces rezervace významně zrychlí a zjednoduší. Krátkodobé pronájmy budou řešit ředitelé příspěvkových organizací samostatně, ale rovněž elektronicky.

Více informací se žadatelé dozví na webových stránkách www.sportoviste.ricany.cz.

Termín elektronické přihlášky: 15. června 2016

Požádat o rezervaci konkrétní tělocvičny během období od začátku září 2016 až do konce června 2017 mohou organizace se sportovním i jiným zaměřením z Říčan i se sídlem mimo město. V případě zájmu o dlouhodobý pronájem nyní stačí poslat elektronickou přihlášku do 15. června 2016 12.00 hodin.

Kromě novinky ve formě elektronické přihlášky došlo i ke sjednocení ceníku dlouhodobého pronájmu. Jednotlivé tělocvičny mají stanovené ceny za hodinu užívání prostor podle rozlohy sportovní plochy zvlášť v různých fázích dne a ještě se liší pro letní a zimní období. 

                                                                         LÉTO

ZIMA

 

Cena v Kč/hod v daném čase

Cena v Kč/hod v daném čase

SKUPINA 1

14-16

17–19

20–22

14-16

17–19

20–22

Sportovní hala – sál 2

190

240

290

190

240

290

Sportovní hala – sál 1

190

240

290

190

240

290

SKUPINA 2

ZŠ Nerudova

60

80

100

60

80

100

ZŠ Bezručova – sál 2

110

140

170

110

140

170

SKUPINA 3

1. ZŠ Říčany

110

140

170

150

180

220

ZŠ U Lesa – sál 1

200

250

300

260

320

390

ZŠ U Lesa – sál 2

200

250

300

260

320

390

SKUPINA 4

ZŠ Bezručova – sál 1

300

380

460

400

500

600

Sportovní hala – hlavní sál

320

400

480

420

520

620

 

Výběr nájemců proběhne na základě čtyř kritérií s různým bodovým ohodnocením. Město zajímá způsob využití (sport, jiná aktivita), věková skladba (děti, mládež, dospělí), délka pronájmu a působnost organizace. V případě většího počtu zájemců se stejným počtem bodů o nájem ve stejný den a čas proběhne s žadateli jednání o dalších možnostech. 

Průběh výběrového řízení

1. Město Říčany zveřejní na veřejně přístupných místech (web města, web příspěvkových organizací, úřední deska města, Říčanský kurýr) záměr dlouhodobého pronájmu všech sportovních zařízení v majetku města Říčany na období následujícího školního roku (od 1. 9. 2016 do 30. 6. 2017).

2. Žadatel o dlouhodobý pronájem vyplní pouze elektronickou žádost přístupnou na webu města Říčany, Termín podání: 23.5 – 15. 6.2016 do 12:00

3. Do elektronického systému je možno podat několik žádostí.

4. Správce majetku města společně s řediteli příslušných příspěvkových organizací (ředitelé škol) posoudí a vyhodnotí došlé žádosti. Termín: do 30. 6. 2016

5. V době posuzování došlých žádostí mohou být žadatelé vyzváni k doplnění, upřesnění nebo k jednání o podané žádosti.

6. Výsledky výběrového řízení zveřejní správce majetku nebo příslušní ředitelé příspěvkových organizací prostřednictvím elektronickém systému a na webových stránkách města a žadatelé budou vyzváni k uzavření smlouvy o pronájmu. Termín: do 7. 7. 2016

7. Všichni žadatelé vybraní dle kritérií uzavřou písemnou smlouvu o pronájmu. Termín: do 31. 8. 2016

Příspěvkové organizace nadále budou uzavírat nájemní smlouvy na využití tělocvičen jménem zřizovatele a zajišťovat služby související s nájmem. Fakturaci a účetní záležitosti nyní zajistí město. „Režim pronájmů se tedy nově bude řídit zákonem o obcích s tím, že úmysl pronájmu se zveřejní na úřední desce s výjimkou pronájmů kratších než 30 dnů či pronájmů jiné právnické osobě zřízené obcí,“ doplňuje vedoucí oddělení hospodářské správy Alena Linková.

Adéla Ambrožová
Tisková zpráva města Říčany

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál