Řidiči pozor: Lázeňskou ulicí už neprojedete

23. 7. 2019

Při vjezdu do ulice Lázeňská ve směru od Masarykova náměstí bylo instalováno dopravní značení B 11 – „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ s dodatkovou tabulkou E 13 s textem „Mimo dopravní obsluhu“.

Důvodem realizace uvedené dopravního opatření byla skutečnost, že ulice Lázeňská byla řidiči často využívána jako objízdná trasa křížení ulic Masarykovo náměstí a Široká. S ohledem na šířkové poměry komunikace a značný pohyb chodců v této lokalitě přiléhající k Lázeňské louce a ragbyovému hřišti, docházelo ke vzniku kolizních situací. Výše uvedené dopravní značení bylo instalováno v polovině července 2019 a jeho dodržování bude kontrolováno Městskou policií Říčany.

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál