Rozpočet na rok 2017 posílil o dalších 65 milionů korun! Radnice schválila další investice.

6. 3. 2017

Příjemné překvapení přineslo konečné vyúčtování roku 2016. Hospodaření města posílily vyšší příjmy a úspory, a to o celých 39 milionů korun o dalších 26 milionů byl upraven odhad příjmů na rok 2017. Zastupitelé tak mohli na únorové schůzi podpořit další nové investice.

„Ekonomika státu v roce 2016 byla úspěšná, hospodářství zvýšilo produkci a daňové výnosy se významně zvedly. Zvlášť tedy u daní z příjmu právnických osob a dále třeba na DPH,“ popisuje starosta Vladimír Kořen (Klidné město) a dodává: „Při sestavování rozpočtu se chováme střídmě s mírným optimismem. Říkáme si, že příjmy budou meziročně vyšší o jedno procento. Na konci roku pak může dojít k podobné dobré zprávě. Rozdíl je v tom, že dopředu neporcujeme náš optimismus, ale rozhodujeme o skutečných penězích na účtu.“

Které investice tedy prošly? Schválena byla rekonstrukce komunikace Politických vězňů, která bude zahrnovat kompletní rekonstrukci celého uličního prostoru, jedná se tedy o komunikaci, chodníky a veřejné osvětlení. Zároveň budou zrekonstruovány, popř. doplněny chybějící části podzemních inženýrských sítí – vodovodu a splaškové kanalizace. V celé délce komunikace bude rovněž vybudována oddílná dešťová stoka, která výrazně odlehčí přetížený říčanský kanalizační systém.

Investováno bude také do inženýrských sítí v ulici Na Hradě, konkrétně realizace splaškové kanalizace a realizaci dešťové kanalizace. Dále dojde k výměně kanalizace v ulici U Hradu. V průběhu těchto staveb bude probíhat archeologický průzkum. Po dokončení inženýrských sítí, budou následně rekonstruovány komunikace v obou těchto ulicích, kdy bude položena kamenná dlažba.

 Třetí velkou investicí je oprava střechy na staré radnici uprostřed Masarykova náměstí, přičemž v podkroví vznikne výstavní síň, která dlouhodobě v Říčanech chybí. Lidé se budou moci podívat také na stroj radničních hodin.

 Zajímavým údajem je i to, že dominantní investiční prioritou jsou silnice a chodníky. Celkově půjde do oprav či budování nových komunikací přes 100.000.000 korun! Opravy chodníků jsme již avizovali v prosincovém čísle kurýru, na mapě chybí. V mapě je pro přehlednost uveden pouze výběr významnějších projektů. V současné době mají odborníci z investičního oddělení a ze správy majetku MěÚ v přípravě či realizaci cca 70 projektů.

 

Legenda k mapě investic:

zelené body: Významné projekty, které se realizují nebo jsou připraveny k realizaci

1.             Inženýrské sítě Na hradě

2.             Výstavní síň Stará radnice

3.             Rozšíření chodníků ul. 17. listopadu

4.             Rekonstrukce komunikace ulice Nerudova

5.             Kanalizace Sadová

6.             Rekonstrukce komunikace ulice Politických vězňů

7.             Realizace sportoviště u 3. ZŠ U Říčanského lesa

8.             Rekonstrukce komunikace Olivova

9.             Oprava havarijního stavu střechy MěÚ na Komenského n.

10.           Oplocení fotbalového stadionu

11.           Rekonstrukce veřejných WC na Marvánku

12.           Realizace projektu „Ovocný sad Srnčí“

13.           Odbahnění rybníku Srnčí

14.           Rekonstrukce komunikace a chodníků v ulici Labská, Otavská

15.           Obnova vodohospodářského majetku „Stoka B“

16.           Obnova vodohospodářského majetku „Vodovod G“

17.           Chodníky podél II/101 Říčanská

18.           Nafukovací hala Pacov

19.           Odbahnění rybníku Jureček

20.           Rekonstrukce chodníku Jažlovice

 

žluté body: Projekty na které se připravuje či dokončuje projektová dokumentace

1.             MŠ Větrník

2.             Rekonstrukce komunikace Bílá

3.             Cyklostezka Kolovraty – Mnichovice

4.             Relaxační zóna Kozinova

5.             Obnovení podchodu pod tratí

6.             Parkoviště nádraží

7.             Rekonstrukce komunikace Bezručova

8.             Rekonstrukce komunikace Sokolovská, Zahradní

9.             Vodovodní propojka Olivovna Strašín

10.           Chodník pod Strašínem Pampelišková

11.           Rekonstrukce komunikace Verdunská

12.           Rekonstrukce komunikace Dukelská, Táborská

13.           Komunitní centrum

14.           ZŠ Komenského náměstí

15.           Rozšíření parkoviště u Anežky pro potřeby budoucí haly

16.           Odkrytí koryta Říčanského potoka u stadionu

17.           Povodňový park za zimním srtadionem

18.           Úpravy u Marvánku

19.           Rekonstrukce komunikace Nedbalova

20.           Kanalizační přípojky Voděrádky

21.           Rekonstrukce školy v Kuří na MŠ

22.           Cyklostezka Kuří - Voděrádky

 

Přílohy:

mapa investice.png (688 kB)

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál