Rozšíření ČOV Říčany již na konci září

10. 7. 2021

Vážení občané, plánované rozšíření ČOV Říčany by mělo být hotové na konci září tohoto roku. Zastupitelé na červnovém zasedání schválili Studii napojení obyvatel na kanalizaci a ČOV Říčany. Město Říčany má zájem připojit všechny nemovitosti s číslem popisným, které dosud nejsou připojeny na kanalizaci.

Majitelé nemovitostí, kteří mají kanalizační řad před domem, se budou moci napojit ihned po spuštění zkušebního provozu, ostatní budou muset počkat až na dokončení kanalizačního řadu v ulici. O prázdninách budeme organizovat průzkum zájmu vlastníků nemovitostí uzavřít Dohodu o závazném připojení nemovitosti na kanalizační řad. Ve studii se počítá i s rekonstrukcemi rodinných či bytových domů, popř. dalšími stavbami v souladu s platným územním plánem. Zastupitelstvo schválilo, že do nabytí účinnosti změny územního plánu, která upraví maximální počty bytových jednotek v rodinných a bytových domech, se počítá s rodinnými domy max. o dvou bytových jednotkách a s bytovými domy max. o pěti bytových jednotkách. Během prázdnin vypracujeme také návod, jak postupovat při budování kanalizační přípojky. Návodný postup najdete v zářijovém čísle Říčanského kurýru. Po telefonické dohodě se můžete u mne v kanceláři o projektu informovat.

Jarmila Voráčková, radní města

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)