Rozšíření kapacit MŠ Říčany, Výstavba nového objektu MŠ Větrník, Říčany

Rozšíření kapacit MŠ Říčany, Výstavba nového objektu MŠ Větrník, Říčany

Rok podání dotace: květen 2017

Datum ukončení realizace: říjen 2021

Celkové způsobilé výdaje: 46 150 484,19 Kč

Výše dotace: 41 535 435,77 Kč

Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_041/0005230


Cílem projektu je výstavba nové mateřské školy se sportovním zaměřením o celkové kapacitě 96 dětí ve věku od 2 do 6 let.

Město Říčany se vyrovnává s vlivy migračního vývoje, kdy díky dobré dostupnosti do Prahy a současně i přírody, dochází k bytové a vilové výstavbě a ke stěhování rodin s malými dětmi.Výstavba s sebou přináší požadavky na zajištění sociální infrastruktury, kterou zahrnuje především školství, zdravotnictví, sociální péči, sport a volnočasové aktivity.


Odpovědný technik z Oddělení investic: Ing. arch. Alice Štěpánková, Ing. Štěpánka Tajovská

Projektový manažer dotace: Ing. Lenka Holoubková

Školka Větrník bude. Město získalo část požadované dotace

27. 1. 2020

Říčanské radnici se podařilo získat dotaci, nutnou pro stavbu další budovy pro předškolní vzdělávání. Mateřskou školu Větrník pro 96 dětí postaví město na svém pozemku v ulici Bílá. Školka s kapacitou čtyř tříd poskytne dětem i rozsáhlou zahradu s herními prvky. Stavět by se mohlo začít již tento rok. Radnici stavba vyjde na bezmála 65 milionů, z čehož 41 mil. pokryjí dotace z fondů EU.

pokračování


Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)