ŘSD připravuje velkou rekonstrukci Černokostelecké ulice

26. 6. 2019

Ve středu 10. července 2019 od 18 hodin v Kulturním centru Labuť (ulice 17. listopadu) představí projektanti ŘSD projekt předložený městu ke schválení.

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) plánuje celkovou rekonstrukci Černokostelecké v Říčanech. Důvod? Havarijní stav kanalizace pod povrchem. Voda, která z trubek teče do podloží, způsobuje propady vozovky a opakované opravy, které zažíváme v posledních letech. Město Říčany vyjednalo významný posun projektu v oblasti bezpečnosti a kvality veřejného prostoru. ŘSD chce v letošním roce získat všechna povolení a vybrat zhotovitele stavby. Rekonstrukce by měla začít první etapou v roce 2020. Aktuálně investor ŘSD dokončuje projektovou dokumentaci a žádá město Říčany o souhlas s navrženým řešením, které musí být finalizováno do konce letních prázdnin. Vedení radnice se rozhodlo informovat občany o podobě projektu.  Z důvodu harmonogramu přípravy, kterou vede ŘSD, nebylo možné projekt představit dříve a ani není možné tento krok odložit na podzim.

Na ulici přibude mnoho bezpečnostních prvků, zeleň, pohodlné parkovací pruhy. Ulice by se měla proměnit spíše v obchodní městskou třídu než v průtah, který svádí k rychlé jízdě. Lépe chceme též hospodařit s dešťovou vodou. Rekonstrukce by se měly dočkat i chodníky v horní části města směrem na Kutnou Horu.

Rekonstrukci plánuje ŘSD na více let, aby nedošlo k totálnímu dopravnímu kolapsu města a dlouhodobému omezení obchodníků. V prvním roce, pravděpodobně 2020, by se mohl opravovat úsek od Olivovny po křižovatku u nemocnice (ulice Smiřických). V další sezóně by se opravil zbytek směrem na Prahu od Smiřických po Club Ballagio. Poslední etapa by měla zahrnovat křížení s Říčanskou II/101 a rekonstrukci mostu přes tuto komunikaci. Práce by dle odhadů ŘSD každý rok měly trvat přibližně 4 měsíce včetně letních prázdnin. Opravovaný úsek bude vždy zcela uzavřen, přístupy k nemovitostem i do okolních ulic budou zajištěny. Rekonstrukce bude probíhat v celé šíři vozovky z důvodu řešení inženýrských sítí, co nejvyšší kvality nových povrchů, ale též kvůli bezpečnosti a výraznému zkrácení doby výstavby a uzavírky.

V souvislosti s celkovou výměnou kanalizačních a vodovodních řadů budou mít vlastníci připojených nemovitostí jedinečnou možnost své přípojky opravit, případně nové zřídit. Bližší informace o projektu budou zveřejněny na webu města poté, co je obdržíme od projektantů (předpokládáme 6. 7. 2019).

 

David Michalička

Místostarosta města Říčany

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál