Sanace zdiva v ZUŠ Říčany – zábor chodníku na Masarykově náměstí

 NOVÉ   6. 4. 2021

Z důvodu probíhající akce Sanace zdiva v ZUŠ Říčany je podle rozhodnutí o omezení chodníku a umístění kontejnerů stanoven zábor chodníku od 7. 4. 2021 do 15. 5. 2021. Stavba by měla probíhat od dubna do června 2021 v případě příznivých klimatických podmínek. V závislosti na počasí se délka trvání záboru případně může prodloužit.  

Jedná se o nezbytné zemní práce pro zajištění sanace zdiva pro ZUŠ na chodníku na Masarykově náměstí a v průjezdu do ZUŠ. V současné době se bude realizovat jen sanace zdiva z vnějšku a pouze pro plánované učebny, tedy ne pro celý objekt.

Děkujeme za pochopení.

 

Zhotovitel: firma SARK engineering, s r.o., IČ: 27880214, Praha 4

TDS: Ing. Martin Kučera, Kladno

AD: Ing. arch. Květuše Berková

Vyřizuje: technik oddělení investic – Monika Burešová

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál