Sběrný dvůr má opravenou část povrchu

16. 11. 2021

Dne 27.9.2021 zajistilo oddělení technické správy opravu povrchu části sběrného dvora města Říčany. Cílem opravy bylo vyrovnat povrch na nejkritičtějším úseku sběrného dvora, tj. ve stoupající části sběrného dvora, která nesla známky notného opotřebení.

Oprava byla provedena položením asfaltové vrstvy na stávající panelový povrch.

Oprava byla hrazena finančními prostředky města Říčany a z motivačního programu společnosti Elektrowin, se kterou má město Říčany uzavřenou smlouvu zpětného odběru. Společnost Elektrowin odebírá elektrozařízení s ukončenou životností, tzv. bílou elektroniku (sporáky, bojlery, lednice…).

Městu Říčany byly poskytnuty finanční prostředky z motivačního programu společnosti Elektrowin ve výši 50 000 Kč na základě splnění podmínek motivačního programu, tj. zpětné odebrání dostatečného množství elektrozařízení s ukončenou životností.

Tímto město Říčany děkuje společnosti Elektrowin za poskytnutí finančních prostředků ve výši 50 000 Kč.

 

Barbora Malíková

Referent odpadového hospodářství

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)