Sdělení Ministerstva vnitra ČR k otázce referenda

17. 8. 2021

V reakci na aktivity iniciátorů akce „Nechci parkovací zóny v Říčanech“ se město začalo včas a odpovědně připravovat na řádné zajištění referenda, neboť lze předpokládat, že dojde k nasbírání potřebného počtu podpisů pod právě probíhající peticí.

 

Sami organizátoři zformulovali otázku, která má být předmětem plánovaného referenda, a zní takto:

„Souhlasíte s tím, aby město Říčany a jeho orgány bez zbytečného odkladu podnikly veškeré kroky ke zrušení všech regulací dopravy, které byly a budou zavedeny v projektu „Projekt Parkování pro domácí – Říčany“ (zóny placeného stání realizované od roku 2021)?“

Referendum lze uspořádat pouze podle platných právních předpisů o místním referendu. Město Říčany proto požádalo dozorový orgán obcí, tedy Ministerstvo vnitra ČR, o sdělení jeho stanoviska.

Bohužel se ukázalo, že samotní organizátoři petice svým nedůsledným postupem a nedobrou přípravou projektu zapříčinili vyvolání klamné důvěry občanů města v provedení referenda, neboť dle stanoviska MV ČR ze dne 12. srpna 2021 č. j. MV-124097-2/OV-2021 nelze v této otázce referendum vyhlásit.

Odůvodnění: „… zastáváme názor, že věc vztahující se k parkovacím zónám nepatří do samostatné působnosti obce, a tudíž o ní nelze konat místní referendum.“

Přesto cítíme, že je téma Parkování v Říčanech třeba i nadále diskutovat a nalézt uspokojivé řešení. Proto hodláme toto téma projednat na schůzi zastupitelstva města a vyvineme maximální úsilí k tomu, aby hlasy občanů našeho města nepřišly vniveč.

 

Tisková zpráva města

Přílohy

MV_stanovisko odboru voleb_Referendum_parkování.pdf (270 kB)

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál