Série vloupání se Říčan dotkla jen okrajově, obezřetnost je však na místě

4. 2. 2020

Série vloupání na jihovýchodě Prahy, které si všimla i celostátní média, se Říčan dotkla pouze okrajově. Kriminalisté s ní spojovali původně čtyři případy, aktuálně pouze jeden. Počet vykradených domů, bytů či chat přímo v Říčanech nepřesáhl dvacet případů za celý rok, přičemž zloději se vloupali do deseti rodinných domů. Bezpečnostní situace je tak mnohem klidnější než v okolních obcích. Už během prosince se starosta města V. Kořen domluvil s městkou policií na úpravě priorit – zvýšila se hlídková činnost v rizikových oblastech. Během ledna také proběhla jednání s dalšími starosty či konzultace s Policií ČR.

 

Největší nárůst vloupání zaznamenali v Jesenici a okolí. Právě tam proběhlo na začátku ledna pracovní setkání zástupců vedení jednotlivých obcí a Policie České republiky.  Starostové, včetně říčanského, dostali informace o charakteristice vloupání do rodinných domů jihovýchodně od Prahy i o počtu případů v jednotlivých obcích. Na základě podobného charakteru vloupání dávali na začátku ledna policisté do souvislosti 63 případů, z toho čtyři v Říčanech. Aktuálně hovoří pouze o jednom. Vesměs šlo o rychlá vloupání v několika nemovitostech nedaleko sebe, v čase krátce po setmění. „Samozřejmě jsme s policií v kontaktu, sledujeme informace v médiích i na sociálních sítích a pružně reagujeme. Máme městskou policii a strážníci zvýšili monitoring v rizikových oblastech a rizikových časech,“ vysvětluje starosta V. Kořen a dodává: „Je dobře, že se o problému mluví. Lidé jsou pozornější a zlodějům to znesnadňuje situaci. Na druhou stranu ale není dobré panikařit, vyzývat k ozbrojování obyvatel nebo dělat z celé záležitosti politickou kampaň před krajskými volbami.“ 

Čísla přímo z Říčan potvrzují, že se nejedná o katastrofální nárůst kriminality. Dle informací Policie ČR došlo za uplynulý rok v katastru Říčan celkem k 17 vloupáním do bytů a rodinných domů. Ostražití by měli být lidé z bytovek v okolí Komenského náměstí, kde je evidováno několik vykradených bytů. Mimo katastr Říčan se zvýšil také počet vloupání do chat, včetně přespání, bez výraznějších škod. Objektivně ale oproti roku 2018 statistiky prokazují nárůst. Předloni se zloději vloupali do domů pouze osmkrát. Nicméně před deseti lety policisté evidovali téměř 50 případů (viz tabulka).

K snížení počtu trestné činnosti přispělo nejspíš rozhodnutí vedení města v roce 2015 o navýšení počtu strážníků téměř o polovinu původního stavu. Více hlídek v ulicích znamenalo snížení trestné činnosti a jiných protiprávních činů. „Tento fakt se plně projevil v roce 2016, kdy byl dokončen nábor a téměř bez jednoho doplnil tabulkový počet,“ konstatuje velitel Městské policie Říčany Václav Řezáč a pokračuje: „Nyní se bohužel potýkáme, jako většina bezpečnostních složek, s fluktuací a nedostatkem nových uchazečů.“ K zajištění větší bezpečnosti a k objasňování kriminality, pomáhají policii i kamerová zařízení a úsekové měření. „Kamery úsekové měření jsou přínosné v situacích, kdy se provádí pátrání po konkrétních vozidlech podezřelých ze spáchání trestné činnosti či k trestné činnosti užitých s čímž souvisí tipování pachatelů trestné činnosti“ potvrzuje vedoucí Oddělení obecné kriminality Policie ČR npor. Lukáš Filip a doplňuje „Dá se říci, že během roku se jedná o několik desítek případů, které výrazně přispěly k objasnění spáchaných trestných činů.“ Potvrzuje i jejich preventivní dopad „V rámci prevence se jistě jedná o základní bezpečnostní prvek a nelze jinak než jej doporučit.“

Policie na setkání v Jesenici informovala, že posílila hlídky v dotčených obcích a po pachatelích pátrá tým kriminalistů - specialistů. Policie ČR se v naší oblasti potýká s výrazným nedostatkem lidí. Zásadní je to, že nastupující policisté nejsou schopni si ze svého platu zajistit bydlení. „V Říčanech na místě bývalé věznice se chystá výstavba Středočeské správy Policie ČR. Sloužit by tu mělo více než 500 policistů a součástí areálu by mohla být i ubytovna pro nováčky. Pro říčanské obyvateIe by to mohl být z hlediska bezpečnosti zásadní posun. I o tom budu v průběhu února jednat s ředitelem Krajského ředitelství policie Středočeského kraje Václavem Kučerou,“ doplňuje starosta Kořen.

Bezpečnost svého obydlí si může do určité míry ovlivnit každý sám. V krátkosti policie doporučuje:

• řádně uzamykat objekt, používat bezpečnostní rolety, pokud je jimi objekt vybaven, zapínat alarmy a signalizace, byť opouštíte nemovitost i na relativně krátkou dobu. Alarmy sice pachatelům vyloženě nezabrání ve vloupání, nicméně neumožní pachateli pohybovat se v nemovitosti dostatečně dlouho pro důkladné prohledání a také záznamy z alarmů dávají taktickou a operativní informaci pro policii;

• všímat si svého okolí, sledovat pohyb cizích osob a vozidel v místech, kde to není obvyklé ve vaší lokalitě, případně si poznamenat registrační značku vozidla. U zvlášť podezřelého pohybu osob, vozidel (např. delší dobu na místě bez jakékoliv činnosti) neváhejte kontaktovat PČR na linku 158;

• neupozorňovat na svou nepřítomnost v rodinných domech např. diskuzí, informacemi na sociálních sítích, nechlubit se cennými předměty, nehovořit o nich, nezveřejňovat jejich foto apod.;

• mít zapnuta venkovní světelná pohybová čidla;

• v období dřívějšího stmívání, často již od 16. hodiny, kdy majitelé odjíždějí na nákupy, vozí děti na kroužky nebo jedou za zábavou, doporučujeme ponechat některé světlo v domě rozsvícené nebo nastavit časový spínač na takovém světle.

Pokud při návratu domů zjistíte, že došlo k vloupání, ihned zavolejte na linku 158. Současně apelujeme na občany, aby v případě, že již k vloupání do jejich domu došlo:

• dovnitř nevstupovali a okamžitě se spojili s policisty na tísňové lince 158,

• před příjezdem policie nemanipulovali s předměty v bytě či domě (z důvodu zajištění stop) a cokoliv uklízeli.

Další preventivní informace o tom, jak si řádně zabezpečit svůj dům, byt nebo objekt, náležející k obydlí, naleznete například na stránkách www.policie.cz nebo www.stopvloupani.cz

Kateřina Lauerová, tisková zpráva města

 

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál