Školka Větrník bude. Město získalo část požadované dotace

27. 1. 2020

Říčanské radnici se podařilo získat dotaci, nutnou pro stavbu další budovy pro předškolní vzdělávání. Mateřskou školu Větrník pro 96 dětí postaví město na svém pozemku v ulici Bílá. Školka s kapacitou čtyř tříd poskytne dětem i rozsáhlou zahradu s herními prvky. Stavět by se mohlo začít již tento rok. Radnici stavba vyjde na bezmála 65 milionů, z čehož 41 mil. pokryjí dotace z fondů EU.

V současnosti je v Říčanech kapacita předškolních zařízeních 548 míst ve 4 obecních školkách, další kapacity jsou soukromé. Kapacita je však stále nedostatečná a většina městských MŠ má udělenou výjimku na max. počet dětí v jedné třídě. Podle demografické studie věkové struktury obyvatelstva žijí v Říčanech mladší lidé než v jiných částech republiky. Školské kapacity nestačí tempu nárůstu mladých rodin v našem městě.

Projekt školky Větrník vznikl v roce 2015 v projekční kanceláři Architektura s.r.o. a má získané platné stavební povolení. Město podalo v květnu 2017 žádost o dotaci. Přestože získala plný počet bodů, byla zařazena do zásobníku náhradních projektů a městu nezbývalo nic jiného než čekat. Nakonec přišla z Ministerstva pro místní rozvoj nabídka dotace, která však byla nižší než původně požadovaná. Z realizace byla rozhodnutím zastupitelů vypuštěna finančně náročná stavba zapuštěné tělocvičny, která měla u školky stát. Novou tělocvičnu totiž město postaví v rámci výstavby nové školy na Komenského náměstí. Stavbu školky Větrník by chtělo město začít tento rok. Předcházet tomu bude veřejná zakázka na výběr zhotovitele a TDI. Rozpočet předpokládá náklady bezmála 65 milionů korun včetně DPH. Přislíbená dotace je ve výši 41.535.435,77 korun.

Školka bude dvojpodlažní s bezbariérovým přístupem. Do čtyř tříd přijme celkem 96 dětí s trvalým bydlištěm v Říčanech. Nebude mít vlastní kuchyni, jídlo se bude dovážet. Na části objektu bude zelená střecha, která třeba pomůže přirozené likvidaci dešťových vod odparem či sníží dopad na místní klima. Dešťové vody ze stavby i zpevněných ploch budou zasakovány na pozemku. Je zde zvoleno energeticky úsporné řešení s využitím obnovitelných zdrojů energie (tepelné čerpadlo). Část uliční fasády bude realizována jako „zelená stěna“.  Děti budou využívat oplocenou školní zahradu s herními prvky. Stavbu prodraží i související dopravní řešení lokality, což zahrnuje výstavbu a rekonstrukci komunikace Bílá. Před školkou vystavíme i parkovací stání potřebná pro provoz MŠ.

Kateřina Lauerová, tisková zpráva města

Vizualizace

Ulice Bílá - pozemek kde nová školka bude stát

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál