Směrnice města

 

Číslo směrnice Název směrnice
1/2023 Směrnice města, o zpracování rozpočtu města Říčany, jeho rozpisu a rozpočtových opatřeních
3/2022 Směrnice města - Fond pro poskytovatele sociálních služeb
1/2022 Směrnice města, kterou se mění příloha č. 1 ke Směrnici č. 1/2014 Služebnosti - inženýrských sítí zřizovaná na nemovitostech v majetku Města Říčany a postup při zřizování tohoto práva
2/2021 Směrnice města - Fond na obnovu vodohospodářského majetku
1/2021

Směrnice města - Fond rozvoje bydlení

2/2020

Směrnice města o zadávání veřejných zakázek

příloha č. 1

příloha č. 2

příloha č. 3

1/2020 Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a provádění výkopů a zásypů pro inženýrské sítě
3/2019 Směrnice pro činnost osadních výborů
1/2019 Směrnice Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Říčany
6/2017 Směrnice grantový fond 
3/2017 Směrnice města - Pravidla rozpočtového procesu pro příspěvkové organizace zřízené Městem Říčany
2/2017 Směrnice města, kterou se doplňuje směrnice č. 3/2016 Humanitární fond
1/2017 Směrnice města, kterou se mění příloha č. 1 ke směrnici č. 1/2014
6/2016 Směrnice města - Fond rozvoje města
3/2016 Směrnice města - humanitární fond města
1/2014

Směrnice města - Služebnosti - inženýrských sítí zřizovaná na nemovitostech v majetku Města Říčany a postup při zřizování tohoto práva

1/2013 Směrnice města, kterou se doplňuje směrnice č. 2/2009, kterou se stanoví pravidla pro hospodaření s byty v DPS Senior
6/2012

Technické standardy pro vodohospodářský majetek

2. část

3. část

4. část

5. část

2/2012 Směrnice o postupu při zřizování a převodu staveb a objektu do majektu města
4/2011 Směrnice města - Zásady, pravidla a postupy hospodaření s majetkem města Říčany
1/2011 Směrnice města - zásady stanovení cen nemovitostí při jejich prodeji z majetku města Říčany
4/2009 Směrnice města k zákonu o svobodném přístupu k informacím
2/2009

Směrnice města, kterou se stanoví pravidla pro hospodaření s byty v DPS Senior

1/2009

Směrnice města, kterou se stanoví pravidla hospodaření s byty v majetku měst

6/2008 Směrnice města - vyvěšování vlajek a pokládání květin
Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)