Snížení energetické náročnosti budovy – Městské kulturní středisko Říčany

Fond: OPŽP  
Program: OP Životní prostředí 
Rok podání: 2012 
Zpracovatel dotace: Energy Benefit Centre a.s.
Fyzické zahájení: 6/2013
Konec realizace: 9/2013 
Celkové náklady: 8.223.523 Kč
Z toho dotace: 2.516.000 Kč 
pozn.: projekt není ukončen, částky se ještě mohou změnit

Přes letní měsíce roku 2013 se uskutečnila zásadní rekonstrukce kulturního centra v Říčanech. Vnější stavební práce byly orientovány na snížení energetické náročnosti stavby a týkaly se opravy střechy, zateplení budovy a výměny oken. Projekt byl podpořen dotací z Operačního programu Životního prostředí OPŽP. Kromě oprav exteriéru město zafinancovalo i rekonstrukci vnitřních prostor. Nákladná oprava interiéru zahrnovala estetické úpravy vnitřního sálu, akustiku, audiovizuální techniku, úpravu jeviště či šaten.


Probíhá zásadní rekonstrukce kulturního centra v Říčanech

17. 6. 2013

V polovině června začala zásadní rekonstrukce kulturního centra v Říčanech. Během letních měsíců projde výraznou přeměnou. Nákladná oprava interiéru zahrnuje úpravy vnitřního sálu, jeviště a zázemí pro účinkující, vnější práce se týkají opravy střechy, zateplení budovy a výměny oken.

pokračování


Kulturní středisko „U Labutě“ v Říčanech dostane kulturnější tvář

14. 2. 2013

Během letních měsíců čekají kulturní dům v Říčanech výrazné opravy. Zateplení, výměna oken, oprava střechy, ale třeba také nové řešení interiéru hlavního sálu. Zevnějšek se promění díky evropským penězům z Operačního programu Životní prostředí. Dalších pět milionů korun uvolnili na úpravy interiéru říčanští zastupitelé z ušetřených peněz v roce 2012.

pokračování


Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)