Snížení energetické náročnosti MŠ U Slunečních hodin

Fond: OPŽP  
Program: OP Životní prostředí 
Rok podání: 2013 
Zpracovatel dotace: Energy Benefit Centre a.s.
Fyzické zahájení: 6/2013
Konec realizace: 9/2013 
Celkové náklady:  16.117.884 Kč
Z toho dotace: 4.281.962 Kč
pozn.: projekt není ukončen, částky se ještě mohou změnit

Rekonstrukce mateřské školy zahrnovala realizaci nástavby nad jednopodlažním pavilonem, novou fasádu včetně zateplení, nové zateplení střech, výměnu oken, elektroinstalací a dveří. Nástavbou pavilonu C škola získá 49 nových míst pro děti, tedy dvě nové třídy. Stavební úpravy byly v souladu s hygienickými požadavky na denní osvětlení ve třídách a zajišťovaly odpovídající kapacitu sociálního zařízení. Rekonstrukce proběhla od léta 2013 do února 2014.


Stavební práce v MŠ U Slunečních hodin postupují, otevírá se školní kuchyně

4. 11. 2013

V Mateřské škole U Slunečních hodin, kde od léta probíhá zásadní rekonstrukce vnitřní i vnější části budovy, pokračují během podzimu další stavební práce. Koncem září se do zrekonstruovaných prostor vrátila většina předškoláků. A v listopadu došlo ke zprovoznění i zdejší školní kuchyně.

pokračování


Říčany chtějí navýšit kapacitu Mateřské školy U Slunečních hodin o 50 míst a upravit její zahradu

26. 3. 2013

Město Říčany dlouhodobě trápí nedostatek míst v předškolních zařízeních, proto hledá různé alternativy, jak problematickou situaci vyřešit. Jednou z nich je projekt zateplení, výměny oken a nástavby Mateřské školy U Slunečních hodin. Počet míst by se rozrostl o další padesátku. Projekt nyní čeká na částečnou podporu z evropských fondů. Ty by měly zaplatit také rekonstrukci školní zahrady.

pokračování


Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)