Sociální péče v ORP Říčany. Setkání zástupců obcí a registrovaných poskytovatelů

25. 3. 2019

Na setkání do Říčan dorazili zástupci z dvaceti obcí z celého ORP. Prezentovaly se jim organizace poskytující rozmanité spektrum sociálních služeb - ambulantní, terénní, pobytové. Představily se organizace nabízející preventivní programy pro děti, pomoc hendikepovaným, domovy seniorů, poskytovatele domácí péče, poradny. Svoji činnost představila i organizace, která se zabývá paliativní péčí pobytovou i v domácím prostředí.

 

Na koho se obrátit v situaci kdy řešíte každodenní péči o vaše nejbližší, ať už se jedná o seniory nebo hendikepované dospělé či děti? Kdo poradí ve vztahové problematice? Kde hledat pomoc při psychických problémech nebo dokonce závislostech? Má řešení vaše zoufalá finanční situace? Odborné služby a rady nabízí mnoho organizací působících na Říčansku a okolí. Na pozvání říčanského Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ dorazila v úterý 5. 3. 2019 do KC Labuť padesátka účastníku. Cílem setkání bylo představit starostům a zástupcům obcí spadajících do územně správního celku (ORP) služby registrovaných poskytovatelů sociální péče a služeb.

Akce byla novinkou, kterou uvítali jak nově zvolené starostky a starostové, kteří se s rozsahem své činnosti teprve seznamují, tak i organizace poskytující služby. Na dvacet registrovaných organizací dostalo prostor pro své prezentace. Je to však pouze zlomek z celkového počtu organizací působících v našem ORP. Říčanský odbor sociálních věcí a zdravotnictví nabídl pomoc a spolupráci všem zájemcům. Vedoucí odboru magistra Blanka Spolková nabídla elektronickou podobu kompletního seznamu ambulantních, terénních i pobytových poskytovatelů sociální péče působících v našem ORP.

Místostarostka Hana Špačková (Klidné město) seznámila účastníky se záměrem vydání speciální brožury, která by přinesla komplexní přehled poskytovatelů sociálních služeb. Praktické rady koho, kdy a kde kontaktovat. Pomoci by mohla ve složitých životních situacích přímo občanům a přehled poskytne pracovníkům obecních úřadů i lékařům, kteří často potíže diagnostikují.

Město Říčany se pokouší na tisk brožur získat krajskou dotaci a poskytnout tak obyvatelům 52 obcí ORP čítající přes 62 tisíc občanů praktické rady a kontakty na konkrétní pomoc. Pokud bude o brožuru stejný zájem jako o letáčky na akci, tak budou ihned rozebrané.

Vedoucí říčanského odboru se zmínila i o dalším připravovaném projektu Seniorská karta. Tento projekt s pracovním názvem „Kartička na ledničku“ je připravován ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Zájem o něj projevili jak zástupci obecních úřadů, tak poskytovatelé sociálních služeb, kteří poskytují pomoc klientům v terénu. Takzvané I.C.E. karty obsahují údaje sloužící k informaci v situaci tísně a ohrožení zdraví nebo života. Pro případ příjezdu záchranné služby či police jsou kartičky s osobními údaji a zdravotním stavu umístěny na viditelném místě (na ledničce) v bytech osob, které žijí samy. Projekt již běží v mnoha městech ČR. Říčanský odbor by rád rozšířil kategorii seniorů i o osoby hendikepované nebo maminky samoživitelky, případně další osoby, které projeví o kartičku zájem.

Akci závěrem zhodnotila vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Blanka Spolková „Celkově hodnotím setkání poskytovatelů sociálních služeb se zástupci obcí za přínosné o čemž svědčila řada dotazů během prezentací, tak dlouhá neformální diskuse po ukončení oficiálního programu, která přinesla i pomoc při řešení konkrétních případů.“

 

Kateřina Lauerová

Tisková zpráva města

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál