Sokolovská, Zahradní, V Doubí

Obsah prací:

  • Dojde k propojení a dokončení vodovodních řadů.
  • Provedeno bude odvodnění ulic, a to kombinací vsaku do perforovaného potrubí a dešťových uličních vpustí umístěných v zelených pásech podél komunikace.
  • Komunikace dostanou kvalitní povrch z asfaltobetonu.

 

Zahájení prací: červenec 2022
Předpokládaný konec: březen 2023
Zhotovitel: T4Building s.r.o.
Cena: 19,3 mil. Kč s DPH

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)