Současně se zavedením parkovacího systému dojde i ke zklidnění dopravy

31. 5. 2021

V menších ulicích bude platit zóna 30 km/hod, parkovat se bude pouze na vyznačených místech. Od června se v ulicích Říčan začne s realizací svislého a vodorovného dopravního značení, s instalací zpomalovacích polštářů a dalších opatření spojených se zavedením parkovací zóny. Pilotní spuštění parkovacího systému je plánováno na 16. srpna. Parkovací karty si budete moci začít vyřizovat od 19. července elektronicky i osobně. Informace naleznete na www.parkujdobre.cz

Ulice uvnitř parkovací zóny budou mít odlišný dopravní režim. Řidiči v ulicích budou muset zpomalit na maximální rychlost 30 km v hodině. Kromě dopravního značení jim to při vjezdu do zón připomenou i zpomalovací pryžové polštáře a také vyznačená střídavá stání v ulicích. Město bude instalovat okolo padesáti polštářů v přibližně 30 ulicích, výjimkou budou krajské hlavní komunikace. Zakomponování zklidňujících prvků požadoval v rámci aplikace příslušných technických norem Dopravní inspektorát Policie ČR. Díky zpomalení bude možné nově zřídit více parkovacích míst.

Výhodou pryžových polštářů oproti dražším stavebním úpravám vozovky je snížená hlučnost, nižší náklady a snadnější a rychlejší instalace, která umožňuje v případě potřeby jejich využití na jiném místě.

Ulice, kde budou instalovány zpomalovací polštáře jsou:

Melantrichova, Mlýnská, Nádražní, Nerudova, Olivova, Olšany, Petra Fastra, Plynární,Podskalí

Rýdlova, Sadová, Scheinerova,Sokolská, Spojovací, Sukova, Škroupova, Táborská,Terronská

Tylova, Uhelná, Vrchlického, Žižkova, Bezručova, Domažlická, Havlíčkova, Jaselská, Jeronýmova

K Nádraží, Krameriova, Legií.

 

Řidiči na vjezdu do zón budou prostřednictvím dopravního značení informováni, že je v území zakázáno stání, pokud toto není dopravním značením povoleno. Parkování mimo vyznačené parkovací pruhy bude řešeno jako porušení zákazu stání vyplývajícího z místní úpravy, a to včetně uplatnění postupu podle § 125f zákona č. 361/2000 sb. o provozu na pozemních komunikacích. Jinými slovy, parkovat budou řidiči smět pouze na místech vyznačených dopravní značnou „Parkoviště“ doplněných bílou čarou příslušného vodorovného dopravního značení. Nebude tak možné parkovat před přechody pro chodce, v křižovatkách, na chodnících a podobně.

Naopak jsou nově navržena parkovací místa i tam, kde to v současné době zákon o silničním provozu nepřipouští. Jedná se o stovky parkovacích stání v místech, kde není dostatečná šířka komunikace zajišťující 3 m široký jízdní pruh pro každý směr jízdy. Nově však díky plošnému omezení rychlosti je možné použit jeden jízdní pruh pro oba směry jízdy a tím dosáhnout potřebného navýšení parkovací kapacity. Tato opatření doprovází „výhybny“ – místa kde je naopak zakázáno zastavení, proto aby na sebe protijedoucí řidiči viděli a mohli se navzájem vyhnout.

V zóně budou vymezená stání pro vozidla na úsecích místních komunikací a na parkovacích plochách. Ceny jsou uvedeny v příloze v ceníku a na webu parkujdobre.cz. Parkovací plochy jsou děleny do tří tarifů. R1 – R2 – R3 potom značí tarif platný v konkrétním místě.  Tarif R1 naleznete pouze na Masarykově náměstí. Tarif R3 pak na parkovištích se zvýhodněným dlouhodobým parkováním P+R (zaparkuj a jeď vlakem) nebo P+G (zaparkuj a pokračuj pěšky).

Parkovací plochy se zvýhodněným tarifem R3 (10 Kč/hod, 40 Kč/den) jsou:

  • Rooseveltova – záchytné parkoviště (tzv. Parkoviště Pod hradem) 
  • Podskalí + Široká – komunikace i parkoviště (tzv. Parkoviště Široká a Parkoviště Podskalí)
  • Olivova - parkoviště  (tzv. Parkoviště Olivova)
  • 17. listopadu - komunikace   
  • Politických vězňů – parkoviště (plocha u křižovatky s ulicí 17.listopadu)
  • Nádražní (tzv. Parkoviště Nádraží, komunikace a plocha u kolejí)
  • U mostu (východní část Komenského náměstí– tzv. Parkoviště u mostu)

     

Na všech ostatních místech pak platí tarif R2, tedy 10 Kč/hod.

 

Zdarma mimo značenou zónu, ale stále poblíž centra, budou k dispozici například parkoviště v ulici Wolkerova a Březinova.

Poněkud jiná pravidla platí pro parkování na Masarykově náměstí. Zde zůstane zachován režim, který známe doposud, čas zpoplatnění však bude kratší. Dnes se musí platit již od 6:00 ráno, nově to bude až od 8:00. Pro stání na Masarykově náměstí nebude možné pořídit roční parkovací kartu a stání zde bude nadále pouze v návštěvnickém režimu. Platit se bude kromě automatů na mince a karty zejména mobilní aplikací.  K autu se však již nebudete muset vracet s parkovacím lístkem.

V ulici Široká podél fotbalové tribuny budou stávající stání na chodníku součástí placené zóny. Z důvodu bezpečnosti řidičů vystupujících z vozů směrem do vozovky, bude rozšířeno ochranné pásmo, dojde tak ke zúžení jízdních pruhů a tím i ke zklidnění dopravy. Průchozí šířka chodníku tím bude zúžená na 0,9 a silnice na 6 metrů.

Projekt parkovacích zón připravila pro město společnost M.O.Z. Consult s.r.o., která se již 30 let specializuje na problematiku dopravy v klid, tedy parkování. Za sebou mají projekty například v Praze, Českých Budějovicích, Nymburku a mnoha dalších městech.

Kateřina Lauerová

Tisková zpráva města

 

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)