Spolupracující organizace

Psychoterapie a mediace - Mgr. Klára Rudolfová

http://www.terapie-koucink.cz/

 

Bílý kruh bezpečí

http://www.bkb.cz/

 

DONA linka, pomoc obětem domácího násilí

http://www.donalinka.cz/

 

Cesta integrace, o.p.s.

http://www.cestaintegrace.cz/

 

Dětské krizové centrum

http://www.ditekrize.cz/

 

Dobrá rodina, o.p.s.

http://www.dobrarodina.cz/

 

Pedagogicko-psychologická poradna Strančice

http://www.skolastrancice.cz/index.php/archives/1680

 

Poradenské centrum pro rodinu a děti „Úsměv“

http://www.usmev-ricany.cz/

 

Raná péče diakonie Stodůlky

http://www.rana-pece.cz/

 

Rozum a Cit Říčany

http://www.rozumacit.cz/

 

Komunitní centrum Říčany, o.p.s.

www.kcricany.cz

 

Linka bezpečí

http://www.linkabezpeci.cz/

 

NATAMA

http://natama.cz/

 

Intervenční centrum Respondeo

Nám. Přemyslovců 14/11, 288 02 Nymburk

www.pomocobetem.cz

 

Okresní soud Praha východ, Na Poříčí 20/1044, 112 97, Praha 1

Okresní soud Kolín, Kmochova 144, 280 02 Kolín

www.justice.cz

 

Okresní státní zastupitelství

Husova 11, 110 00 Praha 1

www.justice.cz

 

Krajský soud v Praze

Nám. Kinských 234/5, 150 75, Praha 5

www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/10993

 

Probační a mediační služba Kolín

Rimavské Soboty 992, 280 23 Kolín

www.pmscr.cz

 

Probační a mediační služba Praha východ

Na Míčánkách 1497/2, 100 83 Praha 10 Vršovice

www.pmscr.cz

 

Středisko výchovné péče

Čakovická 783/51, Praha 9 Prosek

www.klicov.cz/svp

 

Středisko výchovné péče Modřany

Rakovského 3138,  143 00 Praha 12

www.dum-praha.cz/

 

Pedagogicko psychologická poradna

Mochovská 570

194 00, Praha 9 – Hloubětín

www.ppp3a9.cz/ppp9/

 

Dětské krizové centrum

V Zápolí 1250/21
141 00 Praha 4 – Michle

www.ditekrize.cz

 

Psychiatrické nemocnice

PN Bohnice – Ústavní 91, 181 02 Praha 8

www.bohnice.cz/

 

Centrum psychologicko – sociálního poradenství

Viktora Huga 4, 150 00 Praha 5

www.prorodinu.zde.cz

 

Dětské a dorostové detoxikační centrum

Vlašská 36, 118 33 Praha 1

www.nmskb.cz/oddeleni/detox/

 

Obvodní oddělení Policie

Masarykovo nám. 56/3, Říčany

www.policie.cz/clanek/oop-ricany-oop-ricany.aspx

 

Dětský diagnostický ústav

U Michelského lesa 222, 140 00 Praha 4 Krč

www.ddu-praha.cz/

 

Diagnostický ústav pro dívky

Na Dlouhé mezi 19, 140 00 Praha 4 Hodkovičky

www.dum-praha.cz/

 

Diagnostický ústav pro chlapce

Lublaňská 33, 120 00 Praha 2

 

Komora mediátorů a facilitátorů ČR

www.kmfcr.cz

 

Občanská poradna Říčany

Masarykovo nám. 6, 251 01 Říčany

www.cestaintegrace.cz

 

Dům na půli cesty

www.dom-os.cz

 

Občanské sdružení Sananim (prevence a léčba drogových závislostí)

www.sananim.cz

www.drogovaporadna.cz

 

 

A další státní a nestátní instituce…..

Mateřské, základní a střední školy

Základní školy praktické

Střední odborná učiliště

Dětské domovy

Dětské domovy se školou

Výchovné ústavy

Městská policie

Služba kriminální policie a vyšetřování

Dětská centra

Porodnická oddělení

Dětští lékaři a další zdravotnický personál

Dětská oddělení nemocnic

Nadace

Obecní úřady I. a II. stupně

Přestupková oddělení

Nestátní neziskové organizace

Nízkoprahové kluby

Intervenční centra

Dětští psychiatři, psychologové a terapeuti

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Ostatní OSPODy

Okresní správa sociálního zabezpečení

Úřady práce

Komunitní centra

Poradenská centra

Terapeutické komunity

Domy na půli cesty

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)