Sportoviště v Sokolské ulici září novotou.

12. 6. 2017

Slavnostní otevření proběhlo v sobotu 10. června a doprovázel ho bohatý program. T.J. Sokol Říčany a Radošovice, jehož součástí je i atletický oddíl, vybudoval moderní sportoviště jako kvalitní základnu pro výchovu mladé generace říčanských sportovců. Projekt modernizace se uskutečnil díky nasazení týmu nadšenců ze Sokola a za finančního přispění města. Realizace přišla na více než 5,5 milionů korun z velké části krytých dotací MŠMT

 

Sobota 10. června 2017 se zapsala do historie místní Sokolské Jednoty velkým písmem. Po pětiletém úsilí představili veřejnosti zmodernizovaný atletický areál v Sokolské ulici. V rámci programu proběhl štafetový souboj generací, akademie kde se představily sokolské oddíly. Proběhla i ukázka a workshop cvičení na nových workoutových prvcích.

 

„Člověk je tu proto, aby si něco předsevzal a aby to vykonal. Pouhá existence je moře bez vody, kniha bez obsahu, život bez života.“

Právě toto motto profesora Tyrše naplnili nadšenci z místního Sokola. Hlavní iniciátor, hybatel všech změn a současně duše říčanské atletiky Marek Holinka se pustil spolu se starostou T.J. Sokol Říčany a Radošovice Robertem Bělohlávkem, Viktorem Drobným, trenérem atletiky a architektem sportovních staveb v jedné osobě a dalšími členy do nelehkého úkolu. Vybudovat pro dynamicky rostoucí oddíl říčanské atletiky důstojné zázemí srovnatelné s nejlepšími oddíly v kraji.

Hlavní aktéři modernizace sokoláku (zleva): Marek Holinka, Viktor Drobný, Robert Bělohlávek

 

Atletické hřiště situované uprostřed města, kterému nikdo neřekne jinak než „sokolák“, procházelo postupně modernizací od roku 2003. Téhož roku byla po osmnáctileté odmlce znovuvzkříšena říčanská atletická tradice z roku 1926. Rozsah předchozích úprav probíhal vždy postupně v závislosti na finančních zdrojích. Pro skokově narůstající počet nových zájemců o atletiku bylo třeba zajistit kvalitní sportovní zázemí. Impulzem k nejnovější modernizaci bylo získání 80 % dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 3.960.000 Kč v roce 2016. „Bylo to velké překvapení. Žádost jsme podávali i v roce 2015, ale bez úspěchu,“ upřesňuje Viktor Drobný a dodává: „Již při podávání žádosti jsme museli mít zajištěnou spoluúčast. Tu z části pokryly prostředky z rozpočtu naší sokolské jednoty. Částkou 370.000 korun přispělo město Říčany.“  Viktor Drobný pod hlavičkou svého architektonického ateliéru Sportovní projekty s.r.o. vytvořil projekt a zajišťoval autorský dozor stavby. Zároveň se podílí na vyřízení dotace, zajištění územního souhlasu a dalších činnostech potřebných pro zdárné dokončení stavby.

Do rozpočtu této velké investiční akce je zapojena i široká veřejnost prostřednictvím sbírky. Až do konce letošního října mohou zájemci přispět na rozvoj „sokoláku“ libovolnou částkou. Pokud se vybere financí více, bude investováno do dalších nutných oprav, například do hlavní brány, zbytku dosud neopraveného oplocení nebo přípravy k rekonstrukci skladu areálu. "Ofociální veřejnou sbírku zorganizovala naše trenérka Vendula Höfinghoff a od června minulého roku do této chvíle se vybralo kolem 190.000 korun. Za to bych rád všem dárcům i těm budoucím poděkoval,“ dodává Viktor Drobný.

 

Po pěti letech je vize o podobě sokoláku naplněna

S realizací přestavby začala firma Linhart sportovní stavby s.r.o. v srpnu 2016. Stavba měla být původně dokončena koncem října téhož roku. Deštivé říjnové počasí a opad listí z okolních lip prodloužilo stavbu až na jaro 2017. Nová proměna areálu zahrnuje především změnu povrchu běžecké dráhy, zvětšení běžeckého oválu z původních 236 m na současných 240 m, prodloužení běžecké rovinky na 110 m, nové lajnování pro všechny běžecké distance včetně překážkových běhů a štafety na 4x60 m. Vybudováno bylo nové doskočiště na skok vysoký i daleký včetně rozběžiště, hrazení k basketbalovému hřišti, umělé osvětlení hřiště a běžecké dráhy. Úpravou prošla i původní rozběžiště pro skok daleký a hody a byla posunuta tenisová stěna. Díky instalaci šuplíku pro skok o tyči se můžeme těšit i na zářijový desetiboj.

Těsně před dokončením navštívil stavbu také starosta města.

 

Novinkou sokoláku bude workoutové hřiště, na jehož realizaci požádal Sokol o krajskou dotaci. Dvě žádosti na kraji v předchozích letech byly neúspěšné. „Pokud nedopadne krajská dotace, uhradíme workout ze sbírkových peněz,“ doplnili sokolové. Dopadová plocha workoutového hřiště se znakem města Říčany má financování jasné. Zastupitelé schválili příspěvek ve výši 143.000 korun.

 

 

Sokolské hřiště v Říčanech vždy plnilo funkci veřejně přístupného víceúčelového hřiště pro sokolské oddíly, školy, sportovní organizace a širokou veřejnost. Hřiště bylo otevřené neomezeně. „Dnes jsme ve fázi, kdy jsme do areálu nainvestovali kromě bezpočtu vlastních odpracovaných hodin našich členů i nemalé množství financí. Vše za velké podpory hlavního partnera města Říčany, MŠMT a ostatních donátorů. Areál má svou novou tvář, rozšířené možnosti využití a stal se základnou úspěšně se rozvíjejícího atletického oddílu. Hřiště už nelze mít zcela bez dohledu a volně přístupné jako dříve,“ vysvětluje Marek Holinka a dodává: „Fotbalisté, ragbisté, ale i každý zahrádkář si na své "hřiště" taky jen tak někoho nepustí bez pravidel.  Důvod?  Všechno něco stojí a má svůj řád. Naším cílem je ale najít tu správnou cestu a přes to všechno sokolák veřejnosti znovu maximálně zpřístupnit. Lze to, jen musíme všichni chtít. Věříme, že s městem Říčany společnou cestu najdeme.“

 

 

Jako nejlepší varianta, o které se právě jedná, je zřízení vstupních čipů. Tento systém úspěšně funguje například při vstupu na hřiště MŠ v Labské ulici. Je tak zajištěn přehled, kdo kdy na hřiště vstupuje. Čipy jsou evidovány a vydávány městskými informačními centry.

„Jedním slovem krása. Sokolové ukázali svou cílevědomost, vytrvalost a odhodlanost. Zkrátka vlastnosti, které jsou pro tuto organizaci vlastní už od samého počátku,“ raduje se při pohledu na nový areál starosta Vladimír Kořen (Klidné město) a dodává: „A jsem rád, že město bylo dobrým větrem do plachet. Pomohli jsme myslím nejenom finančně, ale i v rovině lidských vztahů.“

Sokolské hřiště je majetkem T. J. Sokol Říčany a Radošovice a je to zatím jediný komplexní sportovní areál s atletickou dráhou v Říčanech a přilehlém okolí. Velký převis poptávky po sportovištích by měla zlepšit realizace moderního sportoviště připravovaná městem u ZŠ u Říčanského lesa.

Prostory nových šaten s instruktážními obrázky na oknech

 

Ambice říčanského atletického oddílu

V současnosti má členská základna oddílu přes 190 dětí a 25 dospělých členů vedení oddílu. Atletický oddíl má celkem 12 tréninkových skupin, jejichž těžiště je zejména v atletické přípravce (10 skupin, děti od 6 do 11 let), 1 skupinu tvoří žactvo, 1 nezávodní skupinu tvoří dospělí. Ambicí vedení atletického oddílu je vytvoření stabilních žákovských kategorií, v delším horizontu i těch dorosteneckých. Cíl je posunout místní oddíl atletiky mezi etablované kluby, jako jsou v Nymburce, Kolíně, Berouně či Čáslavi, kde mají všechny věkové kategorie. Talentovaných dětí, které mají chuť sportovat, je v Říčanech dost.  Vedle šesti již tradičně pořádaných atletických závodů v Říčanech se stane nově opravené sportoviště důstojným místem pro pořádání třeba krajských kol pohárů družstev.

Říčanská atletika s přestávkami existuje již přes 90 let a má za sebou nemalé úspěchy. Díky výkonům mladých talentů, perfektní práci všech trenérů v oddíle a nasazení vedení klubu se na tyto úspěchy daří navázat. Věříme, že nový sokolák k dobrému jménu říčanské atletiky přispěje. Sportu ZDAR!

Sbírkový účet založený u FIO banka a.s. číslo 2801036141/2010.

 

 

Rozpočet investičního záměru ve 2. žádosti o dotaci na MŠMT:

atletický ovál, povrchy

3 778 913 Kč

sektor pro skoky a vrhy

   538 294 Kč

ostatní

   237 446 Kč

základ pro DPH

4 554 654 Kč

DPH

   956 477 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU

5 511 131 Kč

Financování

ČR, MŠMT (80%)

3.960.000 Kč

TJ Sokol ŘaR (13,3%)

   732 226 Kč

město Říčany (6,7%)

   370 000 Kč

  workout. plocha město Říčany                  143.000 Kč

 

Kateřina Lauerová, tisková zpráva města Říčany

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál