Správa hřbitovů

Umístění: ul. K Solné stezce 72, Říčany

Olivová Kristina Bc., DiS.tel.: 323 602 665e-mail: kristina.olivova@ricany.cz
Oddělení majetkových práv, smlouvy pronájem hrobových míst, evidence pietních míst

Obecně se správa hřbitovů zabývá touto agendou:

  • provoz veřejných pohřebišť
  • smlouvy na pronájem hrobových míst
  • organizace odpadového hospodářství na hřbitovech
  • evidence pietních míst a válečných hrobů

Přílohy:

Ceník říčanských hřbitovů 2018.pdf (1188 kB)

Řád veřejných pohřebišť

28. 1. 2014

Rada města Říčany v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a na základě § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů vydává v souladu s § 19 citovaného zákona tento řád veřejných pohřebišť.

pokračování


Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál