Staňte se policistou

12. 6. 2020

Praha venkov-JIH – Chcete rozšířit naše řady a pomoci nám řešit současnou bezpečnostní situaci v našem regionu? Staňte se policistou.

 

Touto výzvou se obracejí policisté z územního odboru na občany, kterým není lhostejná bezpečnost, a kteří chtějí ve svém životě bojovat se zločinem, zastávat a prosazovat zákon.

Jednou z našich priorit je i doplnění neobsazených tabulkových míst na jednotlivých útvarech  našeho územního odboru. Zvýšením početních stavů policistů v regionu je veřejností vnímáno pozitivně a samozřejmě to může vést u většiny obyvatel i ke zvýšení jejich pocitu bezpečí v dotčených lokalitách, což je i naším cílem.

V rámci územního odboru disponujeme volnými služebními místy na základních útvarech, na která Krajské ředitelství policie Středočeského kraje přijímá nové uchazeče do služebního poměru příslušníka Policie České republiky.

Nově přijatí policisté mohou nastoupit službu na oddělení hlídkové služby Čestlice se sídlem v Nupakách, nebo pěti obvodních odděleních: Hradištko pod Medníkem, Jesenice, Jílové u Prahy, Kamenice a Říčany, či na dopravním inspektorátu územního odboru v Mnichovicích.

Máme zájem o uchazeče, kteří vnímají práci policisty jako své celoživotní poslání. Rádi v našich řadách přivítáme všechny perspektivní jedince se zájmem o atraktivní a mnohdy adrenalinové zaměstnání, které nabízí ve všech ohledech dokonalé zázemí a možnost kariérního růstu. Všichni noví policisté budou řádně proškoleni pro výkon svého budoucího povolání.

 

Předpoklady k přijetí do služebního poměru příslušníka Policie České republiky

 

Do služebního poměru může být přijat občan České republiky, který:

o přijetí písemně zažádá,

je starší 18 let,

je bezúhonný,

splňuje stupeň vzdělání stanovený pro služební místo (minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou), na které má být ustanoven,

je zdravotně, osobnostně a fyzicky způsobilý k výkonu služby,

je plně způsobilý k právním úkonům,

není členem politické strany nebo politického hnutí,

nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost.

 

V případě zájmu, mohou zájemci a uchazeči kontaktovat naše pracoviště náboru nových policistů na telefonním čísle: 725 523 406, případně prostřednictvím e-mailu: poj.nabor@pcr.cz. Další informace k přijetí do služebního poměru naleznete zde.

 

por. Bc. Zdeněk Chalupa

komisař oddělení tisku a prevence

PČR Praha venkov-JIH

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál