STAVEBNÍ PRÁCE NA POLITICKÝCH VĚZŇŮ SVIŽNĚ POKRAČUJÍ

24. 7. 2018

Poté, co byly několik měsíců v ulici až 2 metry hluboké výkopy pro práci na vodovodu a kanalizaci, se nyní práce soustředí na povrch. V 1. úseku od křižovatky s Cestou Svobody po ulici Scheinerovu se nyní ukládají masivní žulové obruby, které budou tvořit hranu komunikace. Ulice bude oproti původnímu stavu mírně zúžená (celková šířka 6m), což by mělo přispět ke zklidnění dopravy. Na pravé straně směrem k Rýdlově ulici bude mezi komunikací a chodníkem pás zeleně v šířce cca 80cm. Zde budou po dokončení stavby vysazeny trvalky obdobně jako např. v ulici Rooseveltova pod hradem.

V místě vjezdů do nemovitostí budou obruby sníženy na 2-5cm. U každého vjezdu bude nájezd široký min. 5m + 1m na každou stranu náběhy, tak aby bylo zajištěno pohodlné zajíždění do vrat. V těchto plochách bude položena zesílená dlažba a samozřejmě zde bude vynechán pás zeleně.

Vzhledem k tomu, že ulice je v poměrně značném příčném sklonu, je obtížné ve všech případech na obou stranách ulice zachovat spád vjezdů směrem do komunikace. Tam, kde to výškové poměry neumožní, budou po domluvě s majiteli domů osazeny na hranu pozemku žlaby s roštem, aby ze zamezilo zatékání na soukromé pozemky.

  • V příštím týdnu začnou práce na výměně stožárů VO
  • Asfaltové vrstvy budou pokládány v týdnu od 6. do 10. srpna
  • Finální vrstvy asfaltu bude položena na celém rekonstruovaném úseku najednou cca v polovině listopadu
  • Křižovatka s ulicí Scheinerova bude od 13.8.2018 průjezdná z ½ pro obsluhu ulic Sadová a Nová (nebude třeba projíždět skrze sídliště Fialka)

 

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál