Stavební úpravy a vybavení MŠ Čtyřlístek, Říčany

Fond: ROP Střední Čechy 
Program: ROP Střední Čechy 
Rok podání: 2009
Zpracovatel dotace: Ing. Hana Jarošová (město Říčany)
Fyzické zahájení: 2011
Konec realizace: 2012 
Celkové náklady: 11 006 430 Kč  
Z toho dotace: 8 357 788 Kč

V pondělí 7. března 2011 proběhlo slavnostní zahájení stavby.

Projekt financovaný prostřednictvím Regionálního operačního programu Střední Čechy zahrnoval v Mateřské škole Čtyřlístek vybudování nové učebny, čímž se mohla rozšířit kapacita školy o 12 míst, položení nové střechy a zateplení objektu. Dále bylo z prostředků EU vybudováno nové víceúčelové hřiště na školní zahradě a byla zakoupena keramická pec. Partnery projektu jsou Domov Pod Kavčí Skálou, poskytovatel sociálních služeb, Mraveniště – centrum volného času při ZŠ Říčany a Vlastivědná společnost Ladova kraje.

Otevření zrekonstruované budovy MŠ Čtyřlístek

18. 10. 2011

Dne 5. 9. 2011 proběhlo za přítomnosti vedení města, zástupců ROP Střední Čechy a partnerů projektu slavnostní otevření zrekonstruované budovy Mateřské školy Čtyřlístek. Projekt byl financován z dotace Regionálního operačního programu Střední Čechy. Mateřské škole Čtyřlístek zajistila...

pokračování


Slavnostní zahájení stavby - MŠ Čtyřlístek

7. 3. 2011

V pondělí 7. března 2011 proběhlo slavnostní zahájení stavby.

pokračování


Stavební úpravy a vybavení MŠ Čtyřlístek, Říčany - vizualizace

7. 10. 2010

pokračování


Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)