Stavební úpravy a vybavení ZŠ Nerudova, Říčany

Fond: ROP Střední Čechy 
Program: ROP Střední Čechy 
Rok podání: 2009
Zpracovatel dotace: Ing. Hana Jarošová (město Říčany)
Fyzické zahájení: 2011
Konec realizace: 2011 
Celkové náklady: 9 930 539 Kč  
Z toho dotace: 7 830 916 Kč

V pondělí 7. března 2011 proběhlo slavnostní zahájení stavby.

Díky projektu rekonstrukce se ze Základní školy Nerudova stal bezbariérový objekt. Mezi další stavební úpravy patřilo zateplení budovy, výměna rozvodů vody a kanalizace nebo zřízení nové střechy. V rámci projektu došlo i k vybavení učeben. Projekt byl financován z dotace Regionálního operačního programu Střední Čechy. Partnery projektu jsou ZO ČSOP EKOCENTRUM ŘÍČANY, Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., a Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. a Dětský domov Strančice.

Otevření zrekonstruované budovy ZŠ Nerudova

18. 10. 2011

Dne 5. 9. 2011 proběhlo za přítomnosti vedení města, zástupců ROP Střední Čechy a partnerů projektu slavnostní otevření zrekonstruované budovy Základní školy Nerudova. Projekt byl financován z dotace Regionálního operačního programu Střední Čechy. Díky rekonstrukci se ze Základní školy...

pokračování


Slavnostní zahájení stavby - ZŠ Nerudova

7. 3. 2011

V pondělí 7. března 2011 proběhlo slavnostní zahájení stavby.

pokračování


Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)