Strategie přednádražního prostoru

Setkání s architekty opět u panelů 28. 5. od 16 do 18 hodin

21. 5. 2019

Seznamte se s návrhem strategie 20. 5. – 30. 6. 2019 Cesta Svobody podél bytového souboru Na Fialce. Zapojte se do veřejných konzultací k návrhu Strategie rozvoje přednádraží.

pokračování


Pozemky ČD u nádraží budou patřit městu. Podobu přednádražního prostoru navrhne ve spolupráci s veřejností urbanistická studie

3. 6. 2018

Vedení radnice se podařilo vyjednat koupi pozemků přímo u nádraží od Českých drah. Využití těchto i dalších pozemků v lokalitě okolo železniční zastávky má prověřit urbanistická studie. Do přípravy návrhu řešení byla zapojena veřejnost a stane se zásadním podkladem pro další rozvoj této části města. Starosta Vladimír Kořen (Klidné město) na jednání zastupitelstva navrhl pozastavit přípravu investičního záměru, v němž se hovoří o umístění parkovacího domu.

pokračování


Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)