Studie veřejného prostranství v Tehově

Studie veřejného prostranství je koncepčním dokumentem, který přináší jak podklad pro běžné operace v území, tak vizi budoucího směřování rozvoje veřejných prostranství v Tehově. Ta je založena na obytném potenciálu tohoto území. Studie se tento potenciál snaží podpořit a rozvinout. Úkolem územní studie je stanovit základní koncepci rozvoje veřejných prostranství. Důležité bylo najít vzájemné vztahy a uspořádání částí obce. Hlavními pilíři koncepce generelu v organizační úrovni celé obce jsou témata Lokality, Charakter a Zelená prostupnost. Tyto fenomény vytváří kostru pro další specifikaci veřejných prostranství v podrobnějším měřítku a jsou založeny na hierarchizovaných vztazích obyvatel k území, propojení veřejných prostranství a jejich napojení na okolní obce a na vymezení a rozlišení ploch v odpovídajícím měřítku.

Územní studie veřejných prostranství navazuje na Strategický plán obce Tehov 2015-2030, který zastupitelstvo obce Tehov schválilo v prosinci 2015. Dokument vznikl v souladu s nově platným územním plánem Tehov.

 

Na zpracování této územní studie je poskytována finanční podpora z EU (z IROP).

 

Přílohy:

uzemni studie Tehov.pdf (49718 kB)

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)