Svoz a lividace biologicky rozložitelného odpadu

14. 3. 2016

Obecné podmínky svozu bioodpadu ve městě Říčany.

Co je to vlastně biologicky rozložitelný odpad (BRO)?

Biologicky rozložitelný odpad, zkráceně bioodpad je cenná organická hmota, která podléhá rozkladu za přístupu i nepřístupu vzduchu a výsledným produktem při zpracování tohoto odpadu je vysoce kvalitní hnojivo – kompost, které v sobě váže spoustu živin a můžeme je tak ve formě kompostu navracet do půdy.

BIOODPAD NENÍ ODPAD ALE CENNÁ SLOŽKA VRACEJÍCÍ DO PŮDY ŽIVINY! DŮLEŽITÉ JE VYTŘÍDIT A VYUŽÍT BIOLOGICKY ROZLOŽITELNOU SLOŽKU Z KOMUNÁLNÍHO ODPADU A ZE ZAHRADY A KOMPOSTOVAT, AŤ UŽ NA VLASTNÍM POZEMKU NEBO V KOMPOSTÁRNÁCH.

Jak třídíme biologický odpad?

Do sběrných nádob hnědé barvy o objemu 120l, 240l, 1100l. Do těchto nádob lze odložit trávu nebo listí ze zahrad, veškerý bioodpad z domácnosti.  Svoz je zajištěn v pravidelných periodách 1x v týdnu. Bioodpad je svážen na kompostárnu, kde se dále zpracovává na organické hnojivo. 

Nejjednodušším způsobem třídění biologického odpadu je domácí kompostování.

Do bioodpadu patří výhradně biologicky rozložitelný odpad:

 • odpady ze zahrad, zejména tráva, plevel, zbytky rostlin, listí, větve, dřevěné štěpky za stromů, piliny, hobliny, kůra
 • odpady z destilace lihovin
 • biologicky rozložitelný odpad z kuchyně (slupky a zbytky zeleniny, ovoce, kompoty v kvasném stavu, kávová sedlina, sáčky s čajem, skořápky z vajíček)
   

Do bioodpadu nepatří:

 • zbytky jídel
 • oleje a tuky
 • kůra citrusových plodů
 • odpad z kuchyně živočišného původu, maso, kosti
 • uhynulá zvířata
 • biologicky nerozložitelné a jiné odpady
 • zemina, pařezy, kořeny
 • "prozatím" hnůj
   

Termíny svozů: bioodpad je svážen v intervalech březen, duben jednou za čtrnáct dní, od května do listopadu jednou týdně a v zimních měsících: prosinec - jeden svoz za měsíc, leden a únor – svoz neprobíhá.

PODÍVEJTE SE NA HARMONOGRAM SVOZU BIOODPADU 2016

Zájemci o svoz BIOODPADU si objednají nádobu a uhradí roční poplatek na pokladně města Říčany podle zvolené velikosti nádoby osobně v úředních hodinách POKLADNY  v budově A na Masarykově náměstí 53.

CELKOVÁ ROČNÍ CENA za svoz BIO ODPADU - včetně nádoby

Objem BIO nádoby r.2016 – roční cena za svoz (s 1/3 slevou )

     120 l                                            924 ,-Kč                                                             

     240 l                                         1 104 ,-Kč

  1 100 l                                         6 012 ,- Kč                                                       

Pro všechny občany města Říčan platí možnost uložit bioodpad zdarma po celý rok a to v limitovaném množství na sběrný dvůr Říčany. Nutno se prokázat OP (trvalý pobyt v Říčanech) a být zařazen v  systému odpadového hospodářství města.

Sběrný dvůr Říčany

Adresa: Březinova 1650, Říčany, 251 01
Tel: +420 323 605 483
Fax: +420 323 604 577
E-mail: mpricany@mariuspedersen.cz

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA V LETNÍM OBDOBÍ (v období 1.4. - 31.10.)

pondělí, středa, pátek: 13.00 – 18.00 hodin
sobota: 9.00 – 16.00 hodin
neděle: 14.00 – 18.00 hodin

„V případě, že otevírací den ve sběrném dvoře připadne na den státního svátku či ostatní svátky, kdy je státem uznaný den pracovního klidu, bude sběrný dvůr uzavřen.“

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA V ZIMNÍM OBDOBÍ (od 1. 11. do 31. 3.)

pondělí, středa, pátek: 12.00 – 16.00 hodin

Úspěšnost a efektivita třídění tohoto bioodpadu ovšem závisí na Vás, občanech města Říčan. Dovoluji si Vás proto zdvořile požádat o pečlivé dodržování třídění odpadů a ukládání pouze toho bioodpadu, který je možno likvidovat kompostováním. Pokud budou sběrné nádoby obsahovat i jiné nedovolené materiály, je veškerý odpad takto znehodnocen a musí se provádět následné dotřídění, což celou věc velice prodraží. Platí: Co může přijít do tříděného bioodpadu (odpadu), nepatří do komunálního odpadu. Komunální odpad je dražší. 

UPOZORŇUJEME OBČANY, ŽE JAKÉKOLI VYTVÁŘENÍ ČERNÝCH SKLÁDEK NA CIZÍM POZEMKU VČETNĚ SKLÁDEK BIOLOGICKÉHO ODPADU BUDE PŘEDMĚTEM ŠETŘENÍ A POSTIHOVÁNO DLE ZÁKONA.

Další informace informace ohledně kompostování  najdete na stránkách:

http://www.kompostuj.cz

Zapojte se i vy do systému osvědčeného domácího kompostování a pomozte tak životnímu prostředí, sami sobě a svým dětem.

 

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál