Svoz vánočních stromků

3. 1. 2022

Dovolujeme si vás upozornit, že vánoční stromky budou sváženy každou středu od stanovišť na separovaný odpad.

Dále připomínáme možnost odložení použitých jedlých tuků a olejů ze smažení. Olej přelijte do PET láhve (ne sklo) a dobře ji uzavřete. Láhev umístěte na víko popelnice na směsný komunální odpad (60 – 240 l). Olej bude svezen v rámci svozu směsného komunálního odpadu. Nebo láhev odneste na stanoviště separovaného odpadu v ulicích Na Kavčí skále, U Olivovny, Bezručova u čp. 1472, Purkyňova, Melantrichova, U Mostu, Plynární, nebo Presslova – kde jsou umístěny označené černé nádoby na oleje (240 l). Děkujeme

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)