Technologické centrum Říčany (část I., II., III.)

Fond: IOP
Program: IOP - Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích 
Rok podání: 2010
Zpracovatel dotace: Ing. M. Křešťáková/Bc. Fr. Javůrek (město Říčany)
Fyzické zahájení: 2010
Konec realizace: 2012 
Celkové náklady: 5 956 530 Kč 
Z toho dotace: 4 806 250 Kč  

V první fázi projektu došlo k postavení technologického centra, které slouží pro nepřetržitý provoz aplikací městského úřadu. Ve druhé fázi proběhl upgrade spisové služby a vzniklo zálohovací centrum dokumentů ze spisových služeb pro 22 obcí v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností. Realizací třetí fáze byla na úřadě částečně odstraněna „papírová komunikace“. Pro vybrané procesy úřadu slouží elektronické formuláře, které umožňují pohodlněji vyplňovat žádosti formou elektronického podání přes webové stránky města. Zároveň může žadatel moci průběžně sledovat stav vyřízení svého podání. Projekt technologického centra je ve své třetí fázi úzce provázán na projekt procesního řízení a automatizace.


Projekt Technologické centrum vstříc občanům

15. 10. 2012

pokračování


Technologické centrum Říčany se dostává do své finální fáze

10. 2. 2012

Město Říčany získalo v říjnu 2010 dotaci z Integrovaného operačního programu na projekt Technologické centrum Říčany. V rámci realizace projektu již proběhly jeho dvě fáze. V první fázi projektu bylo postaveno technologické centrum, které slouží pro nepřetržitý provoz aplikací...

pokračování


Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)