Termín kolaudace ČOV se posunul na konec října

6. 9. 2021

Vzhledem k problémům na stavbě při zprovoznění a dokončení nových částí k navýšení kapacity ČOV Říčany zhotovitel požádal o prodloužení stavby do 27. 10. 2021.

 

V rámci realizace projektu intenzifikace ČOV docházelo k odkrývání nepředvídatelných skutečností, které si vyžádaly úpravy projekční části a následně také změny a úpravy technického zajištění pro provedení změn. Časové posuny ve stavební části tak odsunuly práce technologické a elektro, přičemž elektro práce mohou být zrealizovány po dohotovení části technologické.

 

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál