Termíny podzimního svozu velkoobjemového odpadu

29. 10. 2019

Město Říčany ve spolupráci se svozovou společností Marius Pedersen a.s. připravuje mobilní svoz velkoobjemového odpadu z domácností, a to v jarním, letním a podzimním období. Přistavení kontejnerů bude probíhat za asistence Městské policie, která dohlédne na to, aby občané odevzdávali přiměřené množství odpadů. Pro další druhy odpadů, pro něž není velkoobjemový kontejner určen, je otevřen sběrný dvůr Na Fabiáně (přístup z Říčanské ulice).

 

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA V ZIMNÍM OBDOBÍ (od 1. 11. do 31. 3.)

pondělí, středa, pátek: 12.00 – 16.00 hodin
sobota: 9.00 – 14.00 hodin

UPOZORNĚNÍ: v listopadu bude příjezd ke sběrnému dvoru možný pouze z ulice Březinova!! Příjezd od ulice Říčanská nebude z důvodu stavebních prací na příjezdové komunikaci možný.

V případě, že otevírací den ve sběrném dvoře připadne na den státního svátku či ostatní svátky, kdy je státem uznaný den pracovního klidu, bude sběrný dvůr uzavřen.

 

Mezi velkoobjemový odpad nepatří zahradní odpad (větve, ořezané dřeviny, posedaná tráva apod.), stavební suť, nebezpečný odpad (oleje, plechovky s barvami) a spotřebiče, které je možno odevzdat bezplatně na místo zpětného odběru k dalšímu využití.

Prosíme všechny obyvatele, aby nezaplňovali kontejner uvedenými odpady a umožnili všem zájemcům odložit nadměrný odpad z domácností, zejména starším občanům, kteří mají omezenou možnost navštívit sběrný dvůr. Připomínáme, že v podmínkách našeho sběrného dvora nelze provádět dotřídění.

Předpokládaná doba setrvání velkoobjemových kontejnerů na jednotlivých stanovištích je 2 hodiny. V případě, že k naplnění kontejneru dojde v kratším čase, bude odvezen dříve, než je uvedeno v rozpise.

Dále připomínáme možnost přistavení velkoobjemových kontejnerů pro zájmové organizace působící na území Říčan. Město na vyžádání zařídí bezplatné přistavení kontejneru a likvidaci odpadu. Kontakt: referent odpadového hospodářství Lukáš Váňa telefon: 323 618 130 nebo e-mail: lukas.vana@ricany.cz

Město Říčany, oddělení technické správy

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál