Tip na vánoční dárek

16. 12. 2019

Pokud ještě sháníte dárky a vaše blízké potěší pěkná knížka, zastavte se v infocentru, kde je nyní nově v prodeji publikace s názvem Dějiny samosprávy města Říčany. Knihu vydalo město ke 100. výročí prvních československých komunálních voleb. Naleznete v ní například, jak se jmenoval nejstarší primas, který starosta působil na radnici 6 funkčních období za sebou, který primas s přestávkou 18 období a který 17 funkčních období za sebou (i jak byla tato období dlouhá), jakou soutěž vyhrálo město v r. 1976, jak se původně jmenovalo Masarykovo náměstí a kdy bylo poprvé pojmenováno po TGM, jak vypadala radnice v 18. století, u jaké příležitosti bylo založeno muzeum, jak se Říčany zasloužily o povýšení osady Světice na obec, kdy se spojily s Radošovicemi nebo kdy získalo město svoji vlajku. Dějiny samosprávy zahrnují období od r. 1605 po současnost. Jsou rozděleny podle jednotlivých historických obdobích a podle funkčních období nejvyšších představitelů města. U každého volebního období jsou vypsáni také členové zastupitelstev, výborů, rad, konšelé. U každého funkčního období jsou stručně představeny významné nebo zajímavé události, stavby, akce...

 

Město vydalo publikaci o historii samosprávy

V červnu loňského roku uplynulo 100 let od prvních československých komunálních voleb. U příležitosti tohoto výročí se město rozhodlo vydat knihu o dějinách říčanské samosprávy, nejen té československé, ale od nejstarších zmínek po současnost. Během dlouhých příprav, které protáhly vydání až na konec roku, bylo prostudováno mnoho literatury a především pramenů (soudní manuály 17. a 18. století, zápisy zastupitelstev a rad od 19. století, kroniky a tiskoviny od 20. století…), z nich se pak vybraly některé události a akce, které byly důležité nebo zajímavé.

Publikace je rozdělena do šesti částí – historický úvod a poté sedm dějinných období (nejstarší konšelské období, regulovaný magistrát, obecní výbory za rakouské monarchie, československá zastupitelstva, poválečné národní výbory, národní výbory po r. 1948 a zastupitelstva od r. 1990). Každá část je pak členěna podle funkčních období starostů, předsedů, purkmistrů a primasů a za každé volební období jsou uvedeni jejich zástupci, radní a zastupitelé (resp. poslanci, výborové, konšelé). Součástí knihy jsou i obrazy starostů. „Z téměř každého období zůstalo něco zachováno, co dodnes slouží a ovlivňuje naše životy – budovy, silnice, rybníky, pomníky, parky, vzpomínky… A určitě stojí za to připomenout si nejen tato díla, ale i ty, kteří se o ně a o rozkvět města zasloužili,“ říká starosta Vladimír Kořen /Klidné město/.

První zmínka o primasovi je z r. 1605, o radnici dokonce ještě o 40 let dříve, jde tak o více než 400letou historii města. Během tohoto období se v jeho čele vystřídalo minimálně 19 primasů, 7 purkmistrů, 12 předsedů národního výboru a 17 starostů. Spolu s konšely, výbory a zastupitelstvy se snažili pozvednout úroveň Říčan a výsledky tohoto jejich úsilí jsou vidět i dodnes.

 „Knížka je myšlena jako pocta všem obyvatelům našeho krásného města, kteří ho řídili a rozhodovali o jeho rozvoji napříč celou jeho historií, ale i těm, kteří pomáhali a pomáhají s realizací jejich rozhodnutí,“ uzavírá starosta.

Knihu s názvem Dějiny samosprávy města Říčany lze zakoupit v infocentru (cena 170 Kč).

 

Tisková zpráva města

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál