Údržba silnic

Blokové čištění komunikací 2023

23. 3. 2023

Pravidelná údržba komunikací byla zahájena. Zametání ulici probíhá ve dvou režimech – běžné čištění bude prováděno častěji a není zapotřebí odstavení zaparkovaných vozidel. Při velkém „zametání“ je nutné komunikace uvolnit v celé šíři. Ulice, ve kterých bude probíhat čištění, budou označeny dopravním značením.

pokračování


Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)