Údržba zeleně

Nutné kácení stromu

15. 12. 2022

Oddělení technické správy oznamuje, že v pondělí 19. 12. 2022 bude pokácena Douglaska tisolistá rostoucí v Sukově ulici, v těsné blízkosti bytového domu 1321/8. Kladné rozhodnutí k povolení kácení předmětné dřeviny vydal OŽP MěÚ Říčany. Ze závěru odborného dendrologického posudku vyplývá, že vzhledem k druhu dřeviny, vlastnostem, vzrůstu a s ohledem na umístění v těsné blízkosti nemovitosti, je tato dřevina doporučena k odstranění.

pokračování


Výzva k údržbě dřevin a zeleně

7. 1. 2021

Výzva k údržbě dřevin a zeleně zasahujících do chodníků, pozemních komunikací a zakrývající dopravní značení a veřejné osvětlení.

pokračování


ŘÍČANY OMEZÍ NA NĚKOLIKA MÍSTECH SEČENÍ TRÁVY

6. 6. 2019

Podobně jako v Ostravě, Praze 11 nebo v Kladně a se i v Říčanech budou sekačky objevovat v několika oblastech méně často. Namísto toho dostanou podporu louky, které se budou sekat třeba jen dvakrát do roka. Důvodem je zadržování vody v krajině, zvyšování biodiverzity a také estetické důvody.

pokračování


Na Komenského náměstí bude místo smrků zasazena lípa jako symbol státnosti

12. 11. 2018

V tomto týdnu dojde k povolenému pokácení dvou smrků stříbrných vedle budovy MěÚ na Komenského náměstí. Důvodem kácení je špatný zdravotní stav stromů, prosychání větví vlivem vzájemné konkurence. Jako náhradní výsadba za pokácené stromy bude v místě vysazena lípa jako strom republiky k výročí 100 let od založení Československého státu.

pokračování


Povolené kácení v souvislosti s opravou mostu 5. května

17. 8. 2018

Oddělení technické správy města (správce veřejné zeleně) informuje, že pravděpodobně v sobotu (18. 8. 2018) dojde k pokácení dvou lip, které jsou v kolizi s opravou pilotů mostu v ulici 5.května. Obě byly ve správním řízení povoleny ke kácení.

pokračování


Výzva občanům města Říčany k údržbě dřevin rostoucích na soukromých pozemcích

18. 6. 2018

Vážení občané, chtěli bychom vás požádat o součinnost při údržbě dřevin – stromů, keřů, případně popínavých rostlin, které zasahují ze soukromých pozemků do veřejných prostranství ve městě Říčany, zakrývají dopravní značky či lampy veřejného osvětlení, znesnadňují pohyb po chodnících, ohrožují...

pokračování


Kácení dřevin na staveništi parku Kozinova

5. 4. 2018

Vážení občané, dnes 5. 4. 2018 bylo předáno staveniště pro akci Realizace parku Kozinova.

pokračování


Kácení tří hlohů v Nerudovce

26. 3. 2018

Zítra 27. 3. dojde v Nerudově ulici v Říčanech k povolenému kácení tří hlohů. Ihned se odfrézují pařezy a na stejná místa budou vysazeny nové hlohy. Rozhodnuto bylo na základě odborného posudku o špatném zdravotním stavu stromů.

pokračování


Kácení suché borovice a jívy Na kavčí skále 22. 3.

21. 3. 2018

Vážení občané, ve čtvrtek 22.3.2018 bude probíhat kácení dvou dřevin povolené odborem životního prostředí v lokalitě Na kavčí skále – suché borovice za domem 1695 a suché jívy u panelové cesty. Kácení bude probíhat v rámci nácviku zásahu na dřevinách a bude ho...

pokračování


V Nerudově ulici budou ošetřeny hlohy

14. 3. 2018

Od středy 14. 3. 2018 do konce týdne a zřejmě i příští týden (dle postupu prací a vývoje počasí) bude v ulici Nerudova v Říčanech probíhat odborné ošetření všech starších exemplářů hlohů řezem, který má za cíl postupnou stabilizaci jejich sekundárních korun. Práce bude provádět řádně vybraná odborná firma Kotys z Kolína, která má s arboristikou dlouholeté zkušenosti a její pracovníci disponují potřebnými certifikáty.

pokračování


Odborný řez všech dřevin v Nerudově ul.

13. 3. 2018

Vážení občané, chtěli bychom vás informovat, že ve druhé polovině tohoto týdne a zřejmě i příští týden bude probíhat odborný řez všech dřevin v ulici Nerudova v Říčanech.

pokračování


Kácení sakury v parku u nemocnice

15. 2. 2018

Dnes 15. 2. 2018 proběhne kácení sakury v parku u nemocnice z důvodu velmi špatného zdravotního stavu dřeviny.

pokračování


Povolené kácení dřevin

15. 2. 2018

V dohledné době dojde ke kácení několika dřevin, které je povoleno rozhodnutím OŽP. Všechny dřeviny se kácí z důvodu špatného zdravotního stavu a z toho vyplývajícího nebezpečí úrazu nebo hrozícího poškození majetku při pádu stromu či velké kosterní větve.

pokračování


Rekonstrukce parčíku na Komenského náměstí

8. 9. 2017

Vážení občané, chtěli bychom vás informovat, že v závislosti na vývoji počasí započne během týdne 11.- 15. 9. rekonstrukce parčíku na Komenského náměstí, která bude zahrnovat výměnu stávajících dřevin – katalp za javor babyku ´Nanum´(kulovitá forma), odstranění stávajících výsadeb trvalek a...

pokračování


Uvolnění cílových dřevin v Ořechovce

17. 3. 2017

Vážení občané, chtěli bychom Vás informovat, že v lokalitě Ořechovka u Olivovy ulice je naplánováno uvolnění cílových dřevin – ořešáků - drobným prořez náletových dřevin a průklestem porostu. Odstraňovány budou pouze dřeviny nevyžadující dle zákona povolení ke kácení. Práce proběhnou dle...

pokračování


Ošetření stromořadí kulovitých javorů rostoucích u komunikace 17. listopadu

16. 2. 2017

Vážení občané, dne 22.2.2017 proběhne ošetření stromořadí kulovitých javorů rostoucích u komunikace 17. listopadu v lokalitě před restaurací Cotton club. Bude proveden jemný řez drobných větévek, především ve spodní části dřevin, který bude mít za cíl zajištění dostatečné podchodné výšky korun...

pokračování


Kácení topolu u Mlýnského rybníka

30. 1. 2017

Vážení občané, chtěli bychom vás upozornit, že dne 1.2.2017 od 8.00 zhruba do 15.00 hodin bude na hrázi Mlýnského rybníka v Podhrázské ulici prostřednictvím odborné arboristické firmy probíhat kácení topolu černého, který byl odborem životního prostředí povolen odstranit ze zdravotních...

pokračování


Údržba zeleně: odstranění suchých bříz u břehu rybníka Marvánek

26. 7. 2016

Vážení občané, ve středu 27. 7. a případně ve čtvrtek 28. 7. bude u rybníka Marvánek probíhat odstraňování uschlých bříz, které rostou na hraně břehů kolem rybníka. Prosíme vás, abyste nevstupovali v době úprav do těchto míst a zachovali svoji bezpečnost. Děkujeme za pochopení. Mgr. Eva...

pokračování


Město žádá občany o pomoc při přistižení krádeže květin

11. 7. 2016

V Říčanech stoupá počet krádeží kvetoucích květin ze záhonů a mobilních nádob v různých lokalitách. Prosíme občany města o pomoc a obezřetnost, pokud zahlédnou u záhonů zloděje či vandala.

pokračování


Informace o kácení dřevin v ulici Ke koupališti a na Komenského náměstí

18. 2. 2016

Vážení občané, rádi bychom vás informovali, že v pondělí 22. února 2016 se bude kácet nakloněný proschlý akát v ulici Ke Koupališti. Z tohoto důvodu bude dočasně v tomto místě omezen provoz aut. V úterý 23. února dojde ke kácení dvou mšicemi zničených stříbrných smrků na Komenského náměstí u...

pokračování


Průklesty, zmlazovací řezy a odstraňování náletů

15. 2. 2016

Vážení občané, rádi bychom vás informovali, že ve druhém a třetím únorovém týdnu budou probíhat průklesty, zmlazovací řezy a odstraňování náletů z živých plotů v lokalitách Baarova, Bezručova, Vančurova, Domažlická, Černokostelecká (od Lesní), sídliště Družstevní - za domy Sukova a u...

pokračování


Informace o kácení dřevin od ulice Pod Vysokou směrem k ČOV Říčany

12. 2. 2016

Vážení občané, rádi bychom Vás informovali, že od středy 17. 2. 2016 bude probíhat odstraňování (kácení) náletových dřevin a odstraňování jejich kořenových systému z ochranného pásma kanalizační stoky DN 700 (sběrač A) v prostoru od ulice Pod Vysokou směrem k ČOV Říčany....

pokračování


Informace o kácení dvou javorů v ulici U Jurečku

27. 1. 2016

Vážení občané, rádi bychom vás informovali, že do konce týdne proběhne v ulici U Jurečku kácení dvou javorů.  Jeden nemocný javor se nachází u kiosku v areálu koupaliště a nahradí ho opět javor, který bude vysazen na stejném místě. Druhý prohnilý nekulovitý javor se vymění v aleji...

pokračování


Jsou smrkové porosty ohroženy mšicí smrkovou?

12. 8. 2015

V poslední dvou letech se na řadě míst včetně středních Čech přemnožila v parcích a na zahrádkách mšice smrková. Za způsobila v letošním roce v mnoha případech téměř stoprocentní defoliaci smrku pichlavého, a to od mladých stromků až po stromy středního i dospělého věku. Může tento invazní škůdce napadnout i lesní porosty? Více ve článku.

pokračování


Výzva občanům města Říčany k údržbě dřevin na soukromých pozemcích

16. 7. 2015

Vážení občané, chtěli bychom vás požádat o součinnost při údržbě dřevin – stromů, keřů, případně popínavých rostlin, které zasahují ze soukromých pozemků do veřejných prostranství ve městě Říčany, zakrývají dopravní značky či lampy veřejného osvětlení, znesnadňují pohyb po chodnících, ohrožují...

pokračování


Poškozování a odcizování květinových záhonů v Říčanech - Pomozte nám najít pachatele!

30. 6. 2015

Vážení občané, prosíme vás, abyste si všímali veškerého neobvyklého dění kolem sebe ve městě Říčany. V letním období se nám zde velmi rozšířil nešvar odcizování a poškozování květinových výsadeb v záhonech, a to i na kruhových objezdech. Veškerou výsadbu jsme realizovali proto, že nám záleží na...

pokračování


Město žádá občany: Pomozte najít viníky vandalismu!

19. 5. 2015

V různých lokalitách města Říčany dochází opakovaně k ničení společného majetku i veřejné zeleně. Prosíme občany o spolupráci při hledání těchto vandalů.

pokračování


Informace o údržbě zeleně: Výsadba keřů a trvalek na kruhovém objezdu u Lihovaru

13. 4. 2015

Vážení občané, rádi bychom vás informovali, že v průběhu dnešního dne 13. 4. 2015 začne probíhat výsadba keřů a trvalek na kruhovém objezdu u Lihovaru. Mgr. Eva Šebková Odbor správy majetku Oddělení technické správy

pokračování


Vandalismus stále zůstává velkým problémem naší doby

8. 4. 2015

Město stále bojuje s poškozováním veřejných míst v Říčanech. Uhořelé a poničené odpadkové koše a informační tabule, poškozená dětská hřiště a černé skládky nejsou v našem městě výjimkou. Jak nejlépe řešit vandalismus?

pokračování


Informace o kácení dvou torz lip v ulici Květná v Kuří

23. 3. 2015

Vážení občané, během dnešního a zítřejšího dne bude v ulici Květná v Kuří probíhat kácení dvou torz lip a kmeny přemístěny do broukoviště u ragby hřiště v Říčanech. Omluvte, prosím, omezení související s kácením. Děkujeme. Za správu zeleně OTS, Eva Šebková

pokračování


Informace o údržbě zeleně: Kácení hlohové aleje v ulici Sedláčkova

5. 3. 2015

Dnes ve čtvrtek 5. 3. 2015 bude probíhat kácení hlohové aleje v ulici Sedláčkova. Prosíme občany o zvýšenou opatrnost v této lokalitě a omlouváme se za dočasná omezení vyplývající z této činnosti. Děkujeme za pochopení. Mgr. Eva Šebková Odbor správy majetku

pokračování


Město nabízí zájemcům prodej štěpky u Mlýnského rybníka

17. 2. 2015

Město Říčany, Odbor správy majetku, nabízí k prodeji štěpku v celém objemu uloženém v hromadách na břehu Mlýnského rybníka podél ulice Podhrázská. Množství k odběru – zhruba 40 – 50 m3. Prodáno bude zájemci, který nabídne nejvyšší cenu. Odvoz štěpky si zajišťuje zájemce na...

pokračování


Město Říčany nabízí zájemcům k prodeji 18 m3 dřeva

11. 2. 2015

Město nabízí zájemci s nejvyšší nabídkovou cenou odkup dřeva - směs z pokáceného břehového porostu Říčanského potoka. Cenové nabídky posílejte do pondělí 16. 2. 2015 do 12.00 hodin včetně.

pokračování


Informace o kácení dřevin - 11. 2. 2015

10. 2. 2015

Zítra, ve středu 11. 2. 2015, bude probíhat kácení dřevin u ulice Kamenická, na sídlišti v ulici Šrámkova a v parku náměstí Československé armády. Prosíme občany, aby dbali zvýšené opatrnosti v lokalitách, kde dojde ke kácení. Děkujeme za pochopení. Mgr. Eva...

pokračování


Město zve na výstavu fotografií Nejmohutnější památné stromy ČR

9. 2. 2015

Od 27. 2. 2015 do 13. 3. 2015 se v obřadní síni města Říčany na Masarykově náměstí koná výstava fotografií ”Nejmohutnější památné stromy ČR”.

pokračování


Informace o kácení dřevin u parkoviště Jureček

16. 1. 2015

Vážení občané, dnes 16. 1. 2015 bude v souladu s povolením probíhat kácení jednoho exempláře dřeviny ve špatném zdravotním stavu u parkoviště Jureček. Dbejte, prosím, v těchto místech zvýšené opatrnosti. Děkujeme.    Odbor správy majetku

pokračování


Informace o kácení dřevin a rákosin Mlýnského rybníka

16. 1. 2015

Pokácení a posekání se uskuteční v termínu od 20. 1. – 20. 2. 2015.

pokračování


Informace o údržbě zeleně

7. 1. 2015

Vážení občané, v případě přízně počasí bude v pátek dne 9. 1. 2015 probíhat kácení vrby jívy ve špatném zdravotním stavu rostoucí nad parkovištěm u Jurečku. V tuto dobu a těchto místech dbejte, prosím, zvýšené opatrnosti. Děkujeme za pochopení! Za město Říčany Eva Šebková...

pokračování


Informace o kácení dřevin na křižovatce Černokostelecká x Olivova

4. 11. 2014

Ve středu 5. 11. od dopoledních hodin bude probíhat kácení dřevin u točny autobusu na Černokostelecké ulici (křižovatka s ul. Olivovou). Firma bude pro ŘSD kácet náletový porost podél komunikace. K omezení provozu nedojde. Děkujeme za pochopení. Mgr. Eva Šebková Odbor správy...

pokračování


Informace o kácení bříz u Marvánku

20. 10. 2014

Zítra, dne 21.10.2014, bude-li příznivé počasí, proběhne na břehu rybníka Marvánek pokácení 3 torz bříz. Jedná se o havarijní kácení, které provedou pracovníci města. Mgr. Eva Šebková Odbor správy majetku Oddělení technické správy  

pokračování


Informace k údržbě zeleně - prořez lip

3. 9. 2014

Vážení občané, dovolujeme si vás informovat o prořezu aleje lip na říčanském hřbitově a stromořadí lip podél ulice K Solné stezce, které budou probíhat v závislosti na počasí od odpoledních hodin dne 3. 9. 2014 pravděpodobně do 10. 9. – hřbitov a dále do 19. 9. Solná stezka. Dbejte, prosím, o...

pokračování


Informace o údržbě zeleně - 30. 7. 2014

30. 7. 2014

30. 7. 2014 budou v zeleni prováděny tyto práce: odplevelení remízu u cyklostezky do Pacova seče – lokalita Kozinova – Havlíčkova řez plevele do cesty u přejezdu Olivova   V případě podrobnějších informací prosím kontaktujte:   Mgr. Eva Šebková Oddělení technické správy, správce...

pokračování


Informace o údržbě zeleně - 24. 7. 2014

24. 7. 2014

24. 7. 2014 budou v zeleni prováděny tyto práce: Seč za Marvánkem, u Rozpakova, v Chobotě, úvozová cesta nad Marvánkem Řezy větví do silnice, chodníků a značek –různé lokality Pletí a střih odkvetlých rostlin-různé lokality Zálivky záhonů   V případě podrobnějších informací prosím...

pokračování


Péče o zeleň dne 18.7.2014

18. 7. 2014

Seče – dokončení sečí cyklostezka do Pacova, u 17.listopadu Pletí -Komenského nám., Nerudova Zálivky – záhony, Alej Říčaňáků Řezy dřevin- dokončení řezu na Strašínské, a mladých lip Mas. nám.

pokračování


Péče o zeleň dne 16.7.2014

16. 7. 2014

Seče – stezka Smiřických – Rondel, Táborská, E. Beneše, DH Kolovratská, 17.listopadu, park Jizerská Řez keřů – šeříky do cesty Komenského náměstí Zálivka po celých Říčanech

pokračování


Dnešní práce v zeleni 15.7.2014

15. 7. 2014

Seč – sídliště Olivova, ulice Sokolovská, Malá Olivová,Bezručova – části Řezy keřů – sídliště u ul. Čapkova Odvoz posečené trávy  

pokračování


Informace o údržbě zeleně - 9. 7. 2014

9. 7. 2014

9. 7. 2014 budou v zeleni prováděny tyto práce: V závislosti na vývoji počasí (dneškem počínaje) bude odstraněn nevzhledný prořídlý živý plot ptačího zobu v délce cca 10 m v přední části Masarykova náměstí. Vzniklý prostor bude prozatím oset trávou a na podzim, za vhodnějších klimatických...

pokračování


Informace o údržbě zeleně - 3. 7. 2014

3. 7. 2014

3. 7. 2014 budou v zeleni prováděny tyto práce: Seč v lokalitě park Čsla  až ul. Tyrše – Fügnera, sídliště Šrámkova Pletí a střih keřů za DPS, pletí růží ul. Olivova Zálivky – různé lokality Vážení občané, neparkujte prosím na travnatých pásech podél komunikací a chodníků v...

pokračování


Informace o údržbě zeleně - 2. 7. 2014

2. 7. 2014

2. 7. 2014 budou v zeleni prováděny tyto práce: Seče – sídliště Halasova – Haškova Pletí trvalkového záhonu u podchodu u nádraží Pletí a řezy keřů za DPS na Komenského náměstí Zálivka záhonů a nádob Vážení občané, neparkujte prosím na travnatých pásech podél komunikací a...

pokračování


Informace o údržbě zeleně - 27. 6. 2014

27. 6. 2014

27. 6. 2014 budou v zeleni prováděny tyto práce: Seče – Lázeňská louka a přilehlé okolí Odvoz posečené trávy – různé lokality Přesazení závěsných nádob na Masarykově náměstí Pletí a řezy keřů na Komenského náměstí – pokračování Dokončení pletí záhonů   V případě podrobnějších...

pokračování


Informace o údržbě zeleně - 26. 6. 2014

26. 6. 2014

26. 6. 2014 budou v zeleni prováděny tyto práce: Seče – dokončení sídliště Družstevní, dokončení lokality kolem Mlýnského rybníka, alej Říčaňáků, odvoz posekané trávy Řez keřů, pletí – Komenského náměstí – trojúhelníky Výměna napadených rostlin v závěsných nádobách na Černokostelecké...

pokračování


Informace o údržbě zeleně - 24. 6. 2014

24. 6. 2014

24. 6. 2014 budou v zeleni prováděny tyto práce: Komenského náměstí – střih a pletí keřových výsadeb, živých plotů Seče – kruhový objezd u Lihovaru, Legií, 5.května, ulice v lokalitě mezi Kozinovou a Mlýnskou Zálivky květinových výsadeb   V případě podrobnějších informací prosím...

pokračování


Informace o údržbě zeleně - 23. 6. 2014

23. 6. 2014

23. 6. 2014 budou v zeleni prováděny tyto práce: Seč 17. listopadu a část Říčanská, započetí sečí v oblasti mezi Kozinovou a Mlýnskou Shrabání a svoz hromádek posečené trávy v různých lokalitách Řez keřů na Strašínské Zdravotní řez lip u schodů u gymnázia    V případě...

pokračování


Informace o údržbě zeleně - 20. 6. 2014

20. 6. 2014

20. 6. 2014 budou v zeleni prováděny tyto práce: Seč v lokalitách – Pod Lihovarem, 17.listopadu, Sokolská, Nerudova, 5.května, Družstevní Řez keřů a stromů do cesty, řez dřevin zdravotní – hřiště Strašínská Různé práce Černokostelecká – pletí, úpravy keřů   V případě podrobnějších...

pokračování


Informace o údržbě zeleně - 19. 6. 2014

19. 6. 2014

19. 6. 2014 budou v zeleni prováděny tyto práce: Dokončení seče na sídlišti Olivovna a okolní ulice Pletí všech záhonů v Říčanech Pletí, řez keřů, drobný řez stromů (podchodná výška, větve do chodníku) Úklid na Černokostelecké   V případě podrobnějších informací prosím...

pokračování


Informace o údržbě zeleně - 18. 6. 2014

18. 6. 2014

Dne 18.6. budou v zeleni probíhat následující činnosti: Seče na sídlišti Olivova a v přilehlém okolí Seče v lokalitě Jizerská - Lázeňská louka Seč, úprava keřů a dřevin (řez do cesty) na Černokostelecké Frézování pařezů v ulici U Kamene Zálivky záhonů a závěsných nádob   V případě...

pokračování


Informace o údržbě zeleně - 17. 6. 2014

17. 6. 2014

V úterý 17.6.2014 budou ve městě probíhat tyto práce údržby zeleně: Výchovný řez stromů na Lázeňské louce Zdravotní prořez stromů (duby, lípa) na hřišti Strašínská Seče a pletí v ulici Černokostelecká Druhá až třetí seč trávy v lokalitách – Jizerská, Lázeňská Louka a sídliště Olivova V...

pokračování


Informace o úpravách zeleně v Říčanech

30. 4. 2014

Vážení občané, v rámci dostatečné informovanosti obyvatel vám sdělujeme, že tuto středu 30. 4. 2014 a dále počátkem příštího týdne bude probíhat na svahu pod nádražím čištění svahu od opadaných větví a odpadu. Dále dojde k odstranění drobných náletů, které jsou předmětem stížnosti sousedních...

pokračování


Odstranění dřevin kvůli výstavbě denního stacionáře Olga

28. 4. 2014

V souvislosti se započetím výstavby denního stacionáře Olga na pozemcích čp. 1307/9, 1307/130 dojde v týdnu od 28. 4. - 4. 5. 2014 k odstranění dřevin a keřů, které jsou v přímé kolizi s budoucí stavbou. Zásahy do rostoucích dřevin budou provedeny v minimálním možném rozsahu. Děkujeme za...

pokračování


Informace o rizikovém kácení pásu dřevin v ulici Labská

14. 4. 2014

Vážení občané, dne 16. 4. 2014 bude v ulici Labská v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Orlická a Otavská profesionálním hasičským sborem a pracovníky ČEZ prováděno rizikové kácení pásu dřevin, které jsou silně prorostlé do nadzemního elektrického vedení. Po dobu od 8.00 do 15.00 hodin proto v...

pokračování


V parku Antonína Švehly proběhne obnova živého plotu

8. 4. 2014

Vážení občané, v rámci dostatečné informovanosti vám oznamujeme, že ve čtvrtek 10. 4. 2014 (v případě nepřízně počasí o den později) bude v parku Antonína Švehly provedena obnova pásu živého plotu nad zastávkou BUS. Původní přestárlý a již značně prořídlý pás keřů bude odstraněn a následně nově...

pokračování


Město Říčany zve občany na akci Vyčištění Lůmku u trati v Říčanech - AKCE JE ZRUŠENA

7. 4. 2014

Setkání se koná v sobotu 12. 4. 2014 od 8.30 do 13.00 hodin v Lůmku - odbočkou z ulice Thomayerova doprava (ve směru z centra města) před podjezdem pod tratí, 50m do kopce. Více v přiloženém dokumentu.

pokračování


Informace o kácení dřevin v Říčanech

26. 3. 2014

Do konce tohoto týdne probíhá kácení dřevin v oblasti Jureček a u mostku v ulici Březská. Příští týden se pokácí nevhodné dřeviny v zahradě MŠ U Slunečních hodin.

pokračování


Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)