Uložení inž.sítí do komunikace

Před uložením inženýrských sítí (voda, plyn, kanalizace, elektro, ...) do pozemku komunikace je nutné vyřídit si služebnost (dříve věcné břemeno) s vlastníkem pozemku (většinou nejprve smlouvu o smlouvě budoucí dle předpokládané délky sítě, následně po realizaci smlouvu řádnou dle skutečného zaměření).

 

U místních a účelových komunikací je většinou vlastníkem město Říčany, ovšem některé části komunikací jsou soukromé a je nutné si vlastníka ověřit, např. na www.cuzk.cz. Služebnost v městských pozemcích řeší odbor správy majetku, oddělení hospodářské správy MÚ Říčany (pí.Malinová, Mgr.Linková).

Malinová Evatel.: 323 618 166e-mail: eva.malinova@ricany.cz
Oddělení majetkových práv, pozemky, věcná břemena

 

Komunikace II.a III.třídy jsou krajské, tudíž služebnost se vyřizuje s KSÚS Středočeského kraje - http://www.ksus.cz/   

 

Komunikace I.třídy (Černokostelecká) patří státu a služebnosti vyřizuje ŘSD ČR https://www.rsd.cz/wps/portal/

 

Kromě toho je před zahájením jakýchkoliv stavebních prací (výkopy atp.) nutné požádat pověřený silniční správní úřad o zvláštní užívání komunikace.

Detaily a formuláře ke stažení najdete v sekci Připojení vjezdu a stavební práce na komunikacích.  

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál