Upozornění pro stavebníky

1. 11. 2018

Odbor územního plánování a regionálního rozvoje upozorňuje stavebníky a ostatní žadatele o vydání závazného stanoviska orgánu územního plánování dle § 96b, že v průběhu posledních měsíců se lhůta pro vydávání ZS na našem pracovišti ustálila na cca 5 měsících od podání žádosti. Upozorňujeme žadatele, aby s tímto počítali a podali žádost o závazné stanovisko v dostatečném předstihu v souladu s časovým plánem svého záměru.

Od 1. ledna 2018, kdy díky novele stavebního zákona vznikla nová agenda vydávání závazných stanovisek, uplynula již dostatečná doba na to, aby veřejnost tuto povinnost zaznamenala (zároveň na stránkách zdejšího odboru bylo na tuto skutečnost upozorňováno), a současně je již veřejně známo, že úřady územního plánování jsou vydáváním závazných stanovisek zahlceny a že doba vyřizování závisí na množství žádostí a kapacitních možnostech úřadu.

Ujišťujeme veřejnost, že zdejší úřad vynakládá veškeré možné úsilí na zajištění agendy ZS a snaží se vydávat v co nejkratších lhůtách. O případné změně v průměrné lhůtě pro vydání ZS vás budeme zde informovat.

 

Čestmíra Šťastná, vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál