Úpravy okolí hradu

Fond: SZIF - MAS 
Program: Program rozvoje venkova 
Rok podání: 2012 
Zpracovatel dotace: Ing. H. Jarošová (město Říčany)
Fyzické zahájení: 2/2013
Konec realizace: 3/2014 
Celkové náklady: 1 315 811 Kč
Z toho dotace: 495 000 Kč
pozn.: projekt není ukončen, částky se ještě mohou změnit

Přitažlivějšího vzhledu se dočkalo okolí zříceniny hradu v Říčanech díky dotaci Programu rozvoje venkova ČR SZIF. V rámci I. etapy projektu, jehož partnery jsou Muzeum Říčany, ZŠ Říčany, Bezručova 94, okres Praha-východ, Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha-východ, a ZUŠ Říčany, došlo k revitalizaci okolí části hradu a hradní věže, stabilizaci stodoly a renovaci její střechy, opravě schodů, studny a nasvětlení hradu a hradní věže. U věže a zdí se upravilo prostranství. Na nově zatravněném pozemku se nachází venkovního posezení s využitím původních kamenů, informační cedule, bylinkové záhony a vysazená jabloň. Do areálu lidé vstupují také novými hradními vraty. Hradní prostor nyní nabízí možnost využití pro kulturní a společenské akce nebo svatební obřady.


Upravené okolí hradu v Říčanech láká k návštěvě a posezení

1. 10. 2013

Přitažlivějšího vzhledu se dočkalo okolí zříceniny hradu v Říčanech díky sérii úprav, které zde probíhaly během letních měsíců. V rámci I. etapy došlo k revitalizaci okolí části hradu a hradní věže, stabilizaci stodoly, opravě schodů, studny a nasvětlení hradu a hradní věže. Stavební práce zafinancovalo město s podporou dotace Programu rozvoje venkova ČR SZIF. Hradní prostory se slavnostně otevřou veřejnosti v pondělí 7. října.

pokračování


Díky dotacím z MAS Říčansko se v Říčanech realizuje šest zajímavých projektů

2. 7. 2013

Říčanům se prostřednictvím výzev MAS Říčansko podařilo získat významné finanční prostředky na několik důležitých projektů, které přispějí ke zlepšení tváře města. Některé se začaly realizovat již letos na jaře, jiné se uskuteční v průběhu příštích měsíců nebo v roce 2014. Dotace byly poskytnuty z Programu rozvoje venkova ČR SZIF.

pokračování


Okolí zříceniny hradu dostane lákavější podobu

19. 11. 2012

Říčanský hrad je významnou historickou dominantou ve městě. Po dlouhá léta byl ponechán bez výraznější péče, teď chce město alespoň částečně oživit jeho zašlou slávu. Město získalo dotaci na konzervaci hradní věže, nyní s pomocí další dotace plánuje rekonstrukci okolí tak, aby prostor více lákal obyvatele.

pokračování


Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)