Úřad online

  • Elektronická podatelna

Poštovní adresa: Masarykovo náměstí 53, 251 01 Říčany
Elektronická adresa: e-podatelna@ricany.cz

Vzorová zpráva o potvrzení doručení datové zprávy: „Váš dopis ze dne dd.mm.rrrr byl přijat dne dd.mm.rrrr hh:mm:ss pod evidenčním číslem x/rrrr.“ Pokud neobdržíte zprávu o potvrzení doručení datové zprávy, vaše podání nebylo doručeno.

Oprávnění pracovníci elektronické podatelny: Alena Lehovcová, Monika Váchová
Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny: Mgr. Markéta Javůrková
Náležitosti elektronického podání

  • Elektronický objednávkový systém

Elektronický rezervační systém můžete využít k objednání k vyřízení jednotlivých agend na odboru správních agend a dopravy. Postup je následující:

Řidičské průkazy a osobní doklady

V rezervačním formuláři vyplňte příjmení a e-mailovou adresu! Uveďte skutečné příjmení jedné osoby, pro kterou je rezervace určena. Osoba s jiným příjmením nebude odbavena! Rezervace je určena pouze pro jednu osobu/dospělý, dítě/.

Registr vozidel

Tato služba je určena pro fyzické osoby, které vyřizují registraci či změnu u vlastního vozidla, nikoli prostřednictvím zmocněnců. Dále tuto službu mohou využít právnické osoby prostřednictvím svých statutárních orgánů, nikoli na základě plné moci. Oprávnění je nutné doložit příslušným dokladem (např. výpisem z obchodního rejstříku, zřizovací listinou, stanovami apod.)

Vyplňte v rezervačním formuláři příjmení a e-mailovou adresu, a jestliže ho znáte , tak i číslo technického průkazu. Uveďte skutečné příjmení jedné osoby, pro kterou je rezervace určena. Osoba s jiným příjmením nebude odbavena. Rezervace je určena pouze pro jednu osobu a jeden úkon (změnu).

Upozornění:
Z provozních důvodů je počet internetových registrací omezen. Proto není možné vyhovět všem zájemcům o rezervaci.

 

Vstup do elektronického objednávkového systému

 

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)