Odbor správních agend a dopravy

Žádost o stanovení úpravy doprav. značení - ÚK u Světic, Říčany, žel. přejezd, Svojšovice - odpověď

 NOVÉ   23. 8. 2019

Datum vyvěšení: 23. 8. 2019, datum svěšení: 29. 8. 2019 266430/2019-MURI/OSHT/00123 (285468)

pokračování


Dopravní značení - III/00323 Voděrádky - uzavírka

 NOVÉ   23. 8. 2019

Datum vyvěšení: 23. 8. 2019, datum svěšení: 29. 8. 2019 263087/2019-MURI/OSHT/00123 (281951)

pokračování


Změna místní úpravy provozu v obci Tehovec - odpověď

 NOVÉ   22. 8. 2019

Datum vyvěšení: 22. 8. 2019, datum svěšení: 7. 9. 2019 265138/2019-MURI/OSHT/1384 (284078)

pokračování


Žádost o stanovení úpravy doprav. značení, silnice II/113 a okolí, Mukařov, Doubravčice - odpověď

 NOVÉ   22. 8. 2019

Datum vyvěšení: 22. 8. 2019, datum svěšení: 28. 8. 2019 265218/2019-MURI/OSHT/1384 (284148)

pokračování


stavební povolení chodníky Nučice 1. etapa

 NOVÉ   21. 8. 2019

Datum vyvěšení: 21. 8. 2019, datum svěšení: 6. 9. 2019 174349/2018-MURI/OSHT/1384 (281267)

pokračování


Místní úprava Říčany Na Obci

 NOVÉ   20. 8. 2019

Datum vyvěšení: 20. 8. 2019, datum svěšení: 4. 9. 2019 255234/2019-MURI/OSHT/1384 (273543)

pokračování


Místní úprava Říčany Na Obci

 NOVÉ   20. 8. 2019

Datum vyvěšení: 20. 8. 2019, datum svěšení: 4. 9. 2019 255234/2019-MURI/OSHT/1384 (273543)

pokračování


Žádost o stanovení úpravy doprav. značení, silnice III/3353, most e.vč. 33353/2, k.ú. Hrus - odpověď

 NOVÉ   20. 8. 2019

Datum vyvěšení: 20. 8. 2019, datum svěšení: 26. 8. 2019 259557/2019-MURI/OSHT/00123 (278124)

pokračování


II 508 Mirošovice Hrusice Mnichovice stanovení oop

 NOVÉ   20. 8. 2019

Datum vyvěšení: 20. 8. 2019, datum svěšení: 5. 9. 2019 215682/2019-MURI/OSHT/1384 (279303)

pokračování


Mirošovice Hubačov OOP

 NOVÉ   20. 8. 2019

Datum vyvěšení: 20. 8. 2019, datum svěšení: 5. 9. 2019 216280/2019-MURI/OSHT/1384 (279310)

pokračování


OOP - Bezručova

 NOVÉ   20. 8. 2019

Datum vyvěšení: 20. 8. 2019, datum svěšení: 5. 9. 2019 188283/2019-MURI/OSHT/00123 (279665)

pokračování


ZVL+PO+ST_DIO Mnichovice, Pražská - obnova NN - odpověď

 NOVÉ   19. 8. 2019

Datum vyvěšení: 19. 8. 2019, datum svěšení: 25. 8. 2019 259634/2019-MURI/OSHT/00123 (278227)

pokračování


Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál