Odbor Stavební úřad

130006-2023 Oznámení o zahájení stavebního řízení - Nová svazková škola LOŠBATES - kú Louňovice

 NOVÉ   5. 6. 2023

Datum vyvěšení: 5. 6. 2023, datum svěšení: 21. 6. 2023 (162529)

pokračování


138269-2023 zahájení řízení - dopravně inž. opatření a stav. úpr. místních komunikací Struhařov

 NOVÉ   2. 6. 2023

Datum vyvěšení: 2. 6. 2023, datum svěšení: 18. 6. 2023 (157390)

pokračování


137933-2023 Oznámení o zahájení územ.řízení - plynovodní přípojka Říčany na poz. p.č. 1199-2,1659-10

 NOVÉ   1. 6. 2023

Datum vyvěšení: 1. 6. 2023, datum svěšení: 17. 6. 2023 (156941)

pokračování


130925-2023 Rozhodnutí - ÚR změna - Nová svazková základní škola LOŠBATES - kú Louňovice

29. 5. 2023

Datum vyvěšení: 29. 5. 2023, datum svěšení: 14. 6. 2023 (152542)

pokračování


188358-2022 Rozhodnutí - schválení stavebního záměru - Chodník Těptín II - k.ú. Těptín

25. 5. 2023

Datum vyvěšení: 25. 5. 2023, datum svěšení: 10. 6. 2023 (149479)

pokračování


125309-2023 Oznámení o zahájení územního řízení - Čestlice -lokalita Z2 Inženýrské sítě a komunikace

22. 5. 2023

Datum vyvěšení: 22. 5. 2023, datum svěšení: 7. 6. 2023 (143490)

pokračování


Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)