Odbor územního plánování a regionálního rozvoje

Závazná stanoviska orgánu územního plánování – vysvětlení s omluvou

29. 6. 2018

Stavebníci i úřady územního plánování nejen v Říčanech se potýkají s důsledky novely stavebního zákona, která nabyla účinnost 1. ledna 2018. Ta nově převedla pravomoc posuzovat soulad stavebních záměrů s územně plánovací dokumentací ze stavebních úřadů na úřady územního plánování. I když se říčanský odbor ÚP na tuto změnu snažil připravit personálně a postupně se mu podařilo navýšit počet pracovníků o dva, nedaří se přetlak žádostí zvládat v termínu. Nová pracovní místa musí město platit ze svého rozpočtu, neboť stát dosud neposkytl finance. Za první pololetí roku 2018 obdržel zdejší úřad územního plánování (posuzuje 52 obcí ORP) něco přes 1000 žádostí, z nichž zvládl s maximálním nasazením pracovníků vyřídit přibližně 40 %. Novela zákona, která měla proces usnadnit a zrychlit, má tak efekt opačný. Všem stavebníkům, kteří čekají na závazná stanoviska našeho úřadu a kterým tato situace nemálo komplikuje život, se velmi omlouváme, přestože odpovědnost za tento stav je mimo náš úřad.

pokračování


Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál