Odbor životního prostředí

433851-2021 Oznámení o zahájení společného řízení - Dostavba vodovodu Pacov včetně přípojek, Říčany

 NOVÉ   19. 10. 2021

Datum vyvěšení: 19. 10. 2021, datum svěšení: 4. 11. 2021 (463534)

pokračování


435126-2021 Sdělení informace o zahájení řízení - vrtaná studna - kú Říčany, parc.č. 1071-14

 NOVÉ   18. 10. 2021

Datum vyvěšení: 18. 10. 2021, datum svěšení: 27. 10. 2021 (462522)

pokračování


428562-2021 Sdělení-zahájení řízení -nakládání s vodami -studna, poz.p.č. 614/2 kú Říčany-Radošovice

 NOVÉ   14. 10. 2021

Datum vyvěšení: 14. 10. 2021, datum svěšení: 23. 10. 2021 (455687)

pokračování


424414-2021 Oznámení o zahájení řízení - schválení kanalizačního řadu splaškové stokové sítě -Babice

12. 10. 2021

Datum vyvěšení: 12. 10. 2021, datum svěšení: 28. 10. 2021 (450229)

pokračování


423303-2021 Rozhodnutí - kanalizační řad splaškové stokové sítě pro veřejnou potřebu - Tehovec

12. 10. 2021

Datum vyvěšení: 12. 10. 2021, datum svěšení: 28. 10. 2021 (450245)

pokračování


421027-2021 Sdělení seznámení s podklady rozhodnutí - vrtaná studna - kú Všestary, parc.č. 691-6

11. 10. 2021

Datum vyvěšení: 11. 10. 2021, datum svěšení: 27. 10. 2021 (447636)

pokračování


Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)