Odbor životního prostředí

144081-2023 Sdělení informace souhlas ke geologickým pracím - vrt pro tepelné čerpadlo - k.ú. Straší

 NOVÉ   6. 6. 2023

Datum vyvěšení: 6. 6. 2023, datum svěšení: 15. 6. 2023 (163496)

pokračování


138164-2023 Sdělení informace o zahájení řízení - nakládání s vodami - vrtaná studna - Hradové Stř.

 NOVÉ   2. 6. 2023

Datum vyvěšení: 2. 6. 2023, datum svěšení: 11. 6. 2023 (157628)

pokračování


121587-2023 Rozhodnutí - vydání povolení - vrtaná studna - k.ú. Všestary, parc.č. 932-20

31. 5. 2023

Datum vyvěšení: 31. 5. 2023, datum svěšení: 16. 6. 2023 (154542)

pokračování


131991-2023 Oznámení o zahájení řízení - Prodloužení kanalizace a vodovodu Černé Voděrady-Zahrádky

30. 5. 2023

Datum vyvěšení: 30. 5. 2023, datum svěšení: 15. 6. 2023 (153005)

pokračování


124076-2023 Návrh OOP dočasné omezení užívání pitné vody - Kostelec, Jevany, Vyžlovka ...

29. 5. 2023

Datum vyvěšení: 29. 5. 2023, datum svěšení: 7. 6. 2023 (142867)

pokračování


123263-2023 Oznámení o zahájení řízení - Na Čihadle-doplnění kanalizace a vodovodu, Dolní L., Kunice

22. 5. 2023

Datum vyvěšení: 22. 5. 2023, datum svěšení: 7. 6. 2023 (142920)

pokračování


123807-2023 Rozhodnutí - kanalizační řad stokové splaškové sítě pro veřejnou potřebu - kú Ondřejov

22. 5. 2023

Datum vyvěšení: 22. 5. 2023, datum svěšení: 7. 6. 2023 (142907)

pokračování


Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)