Odbor životního prostředí

21360-2022 Oznámení o zahájení řízení - vrtaná studna, parc.č. 986-14, k.ú. Vlkančice

 NOVÉ   21. 1. 2022

Datum vyvěšení: 21. 1. 2022, datum svěšení: 6. 2. 2022 (24943)

pokračování


19033-2022 Rozhodnutí - vydání povolení - vrtaná studna, pozemek parc.č. 160-71, k.ú. Všestary

 NOVÉ   19. 1. 2022

Datum vyvěšení: 19. 1. 2022, datum svěšení: 4. 2. 2022 (22178)

pokračování


15819-2022 Oznámení o zahájení řízení a pozvání k veřejnému jednání -studna, p.č.774-28,kú Zvánovice

 NOVÉ   19. 1. 2022

Datum vyvěšení: 19. 1. 2022, datum svěšení: 19. 2. 2022 (22189)

pokračování


18497-2022 Sdělení-oprava chyb -zahájení řízení a pozvání k veř.jednání -povolení nákládání s vodami

 NOVÉ   19. 1. 2022

Datum vyvěšení: 19. 1. 2022, datum svěšení: 22. 2. 2022 (22192)

pokračování


18501-2022 Rozhodnutí - vydání povolení - vrtaná studna, pozemek parc.č. 966-84, k.ú. Zvánovice

 NOVÉ   18. 1. 2022

Datum vyvěšení: 18. 1. 2022, datum svěšení: 3. 2. 2022 (21393)

pokračování


18604-2022 Rozhodnutí - vydání povolení - vrtaná studna, pozemek parc.č. 966-40, k.ú. Zvánovice

 NOVÉ   18. 1. 2022

Datum vyvěšení: 18. 1. 2022, datum svěšení: 3. 2. 2022 (21403)

pokračování


14691-2022 Oznámení o zahájení řízení - Strančice-Prchlíkov, splašková kanalizace

 NOVÉ   17. 1. 2022

Datum vyvěšení: 17. 1. 2022, datum svěšení: 2. 2. 2022 (20173)

pokračování


14451-2022 Oznámení o zahájení řízení - vrtaná studna - kú Zvánovice, p.č. 744-29

14. 1. 2022

Datum vyvěšení: 14. 1. 2022, datum svěšení: 15. 2. 2022 (17266)

pokračování


12727-2022 Oznámení o zahájení řízení - Rozšíření vodovodního řadu pro novou zástavbu, obec Štíhlice

13. 1. 2022

Datum vyvěšení: 13. 1. 2022, datum svěšení: 29. 1. 2022 (15919)

pokračování


530966-2021 Rozhodnutí - vydání povolení - Kanalizační řady a přípojky v Pacově v Říčanech

11. 1. 2022

Datum vyvěšení: 11. 1. 2022, datum svěšení: 27. 1. 2022 (11625)

pokračování


520277-2021 Oznámení o zahájení řízení - Nučice - Splašková kanalizace a čistírna odpadních vod

10. 1. 2022

Datum vyvěšení: 10. 1. 2022, datum svěšení: 26. 1. 2022 (9522)

pokračování


Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)