Útvar krizového řízení

ÚTVAR KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ
Umístění: Budova C, Olivova 1800/2, Říčany

KONTAKTY

JménoTelefonE-mail
Odbor, funkceČíslo dveří

Obecně se útvar zabývá touto agendou:

  • zajišťování agendy na úseku utajovaných skutečností
  • organizování přípravy občanů k obraně státu
  • výkon státní správy na úseku prevence závažných havárií
  • příprava na mimořádné události, krizové situace
Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)