Uzavírka ulice NERUDOVA (mezi ul. Štefánikova a Mánesova)

12. 5. 2017

Ve dnech od 15. 5. do 1. 9. dojde k provádění stavebních prací – rekonstrukce komunikace Nerudova v úseku mezi ulicemi ulicí Štefánikova a Mánesova.

Ulice Nerudova bude z tohoto důvodu zcela uzavřena (včetně chodníků).

Přístup k ZŠ Nerudova bude do konce školního roku umožněn po chodníku z ulice Štefánikova. Přístup k nemovitostem bude umožněn. 

Za omezení příjezdu a další problémy způsobené v souvislosti s prováděnými stavebními pracemi se Vám omlouváme.

Práce provádí firma ROBSTAV stavby, k.s., Pražská 483, 397 01 Písek, tel.: 602 661 200.

 

Markéta Vrtišková
Oddělení technické správy

 

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NERUDOVA

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PRACÍ

Vážení občané,

Město Říčany uzavřelo dne 16.4.2017 Smlouvu o dílo se společností Robstav stavby, k.s. na rekonstrukci komunikace Nerudova v úseku Štefánikova – Mánesova.

Stavební práce na rekonstrukci komunikace budou zahájeny dne 15.5.2017 předáním staveniště zhotoviteli. Předmětem prací je kompletní rekonstrukce vozovky včetně výměny konstrukčního souvrství, výměnu kanalizačního a vodovodního řadu. Dále budou rekonstruovány povrchy chodníků včetně vjezdů a obnoveno veřejné osvětlení.

Při provádění stavebních prací bude věnována maximální pozornost ochraně stávajícího stromořadí tak, aby nedošlo k jeho poškození.

S ohledem na stísněné poměry a celkový rozsah stavebních prací je nutné po dobu stavebních prací tento úsek komunikace zcela uzavřít. Vjezd bude v nouzových případech umožněn pouze vozidlům integrovaného záchranného systému. Po celou dobu rekonstrukce bude zajištěn pěší přístup do nemovitostí pomocí mobilního oplocení, popř. lávek. Přístup do objektu ZŠ Nerudova bude do ukončení školní výuky zajištěn po chodníku ze Štefánikovy ulice.

V souvislosti s uzavírkou dojde rovněž k nezbytným úpravám dopravního režimu v přilehlých ulicích. Prosíme vás proto o sledování a respektování dopravního značení.

Ukončení stavebních prací a obnovení plného provozu v rekonstruovaném úseku je plánování na 1.9.2017.

Projektová dokumentace je k nahlédnutí v úředních hodinách na oddělení investic, Masarykovo náměstí 83, Ing. Arch. Dominik Landkammer.

Omlouváme se za dočasná omezení a věříme, že oprava komunikace přispěje ke zvýšení kvality bydlení v celé lokalitě.

 

Důležité kontakty:

Zástupce investora

Ing. Arch. Dominik Landkammer

725 026 765

dominik.landkammer@ricany.cz

Technický dozor

Ing. Ladislav Němeček

733 718 818

ladislav.nemecek@ndcon.cz

Hlavní stavbyvedoucí

Ing. Aleš Sládek

724 590 151

sladek@robstavstavby.cz

 

 

Přílohy

Dopravní opatření Nerudova.pdf (485 kB)

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál