Aktuální informace - uzavírky a objížďky komunikace Přátelství

13. 3. 2017

Vzhledem k rychlejšímu postupu stavebních prací na opravě komunikace Přátelství dojde k přestavbě osazeného dopravního značení na druhou fázi výstavby o čtyři dny dříve, než předpokládal harmonogram prací. Jedná se o fázi výstavby, při které bude do areálů v Říčanech umožněn vjezd pouze ve směru od Uhříněvsi a výjezd pouze ve směru do Říčan (viz. situace DIO v příloze). Vedení objízdných tras pro osobní i nákladní automobily a trasy linek autobusů zůstávají beze změn. Tato fáze výstavby bude probíhat v termínu 16.3. – 24.3.2017. Posunutí termínu bylo ohlášeno odboru dopravních agend Magistrátu hl. m. Prahy a odboru dopravy města Říčany. Velice se omlouváme za omezení a komplikace způsobené stavebními pracemi při opravě vozovky komunikace Přátelství a ujišťuji Vás, že naše společnost udělá maximum, aby toto omezení bylo co nejkratší.

27. 2. 2017

Informace k uzavírkám a objížďkám komunikace Přátelství - kompletní rekonstrukce komunikace vč. jejího rozšíření. Úsek ul. K Netlukám – hranice Prahy (Říčany) 

Akce začala 7. 3. 2017 a skončit cca 20. 12. 2017 v závislosti na klimatických podmínkách.

Práce budou probíhat ve čtyřech etapách ve směru od Říčan ku Praze (viz přehledná situace 1.-4.et.).

Opravovat se bude po polovinách, k úplné uzavírce v žádné z etap nedojde.

I. etapa (viz situace 1.et.) bude trvat cca 2 měsíce (od 7. 3. do 2. 5.) a bude rozdělena do čtyřech fází.

Každá fáze bude generovat určitá dopravní omezení a objízdné trasy.

Zásadní koncept je takový, že pro směr z Prahy zůstane ulice Přátelství v celém úseku K Netlukám - Říčany průjezdná, a to pro osobní automobily, autobusy PID a nákladní automobily mimo tranzitní nákladní dopravy. Pro opačný směr od Říčan do Prahy nebude komunikace průjezdná vyjma úseků, které se v průběhu dané etapy zrovna nebudou opravovat.

Náhradní trasa pro osobní i nákladní dopravu ve směru na Prahu bude v Říčanech značena objížďkou po silnici 101 na D1; v opačném směru na Brno, resp. Kutnou Horu budou pro tranzit nákladní dopravy (vč. Metransu) umístěny směrové tabule pro vyznačení objížďky, které budou řidiče navigovat od kruhového objezdu Podleská x Přátelství směr ul. Kutnohorská, přes křižovatku Černokostelecká x Průmyslová na Jižní spojku až na ul. 5. května a D1 (viz mapa ŠDV_A). Kamiony se od Metransu dostanou na D1 rovněž po trase Františka Diviše – Novopetrovická – Výstavní – Mírového hnutí – Pod Chodovem (viz mapa ŠDV_B).

Objízdná trasa po D1 nebude podléhat zpoplatnění.

Dojde ke změnám tras linek PID směr Praha a s tím spojeným umístěním náhradních zastávek.

Rozhodnutí o povolení jednotlivých etap akce vč. stanovení k umístění dopravního značení na území Hl. m. Prahy vydá zdejší odbor dopravních agend MHMP. Opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu bude zveřejněno na úřední desce MHMP a odesláno ke zveřejnění na úředních deskách úřadů, jejichž správních obvodů se opatření přímo dotýká.

 

Zhotovitel:

Název firmy (práv./fyz. osoby): EUROVIA CS, a.s.

Adresa: Národní 138/10, 110 00 Praha 1

Kontaktní osoba, telefon: Ing. Michal Vojtíšek, 731 601 272

 

Investor:

Název firmy (práv./fyz. osoby): Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Adresa: Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

Kontaktní osoba, telefon: Ing. Lenka Zach, 727 815 140

Přílohy

DIO_1.etapa, 2.fáze_3.díl.pdf (718 kB)

pratelstvi_1488534854227_TSK.pdf (642 kB)

prehledna_situace_objizdne_trasy_pro_nakladni_dopravu_1488534931122_TSK.pdf (394 kB)

prehledna_situace_rozdeleni_stavby_na_etapy_a_terminy_1488534931176_TSK.pdf (232 kB)

Detaily_DZ_na_silnici_II_101_Ricany_1._etapa_1488541246421_TSK.pdf (1376 kB)

1.etapa_revize_1488786217130_TSK.pdf (290 kB)

TZ - Startují opravy z Říčan do Uhříněvsi.pdf (545 kB)

TZ - Startují opravy z Říčan do Uhříněvsi.docx (1490 kB)

situace_1.et._revize.pdf (290 kB)

mapa ŠDV_B.pdf (1140 kB)

mapa ŠDV_A.pdf (1335 kB)

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál