Uzavření manželství

Zdarma je možné uzavřít manželství každý první čtvrtek v měsíci v rozmezí 9,00 -13,00 v budově staré radnice, Masarykovo náměstí 83. Místnost je bezbariérová a pojme cca 70 lidí.

Ostatní oddávací dny jsou uvedeny v harmonogramu na webových stránkách úřadu, sekce matrika (Městský úřad – Odbory a oddělení – Matrika).

Manželství může být uzavřeno formou civilního sňatku, nebo církevního. Snoubenci se obrátí na matriční úřad, v jehož správním obvodu plánují manželství uzavřít a předloží občanské průkazy, rodné listy, v případě rozvodu i pravomocné rozsudky o rozvodu manželství, v případě ovdovění úmrtní list manžela

Snoubenec, který je cizincem, doloží:

•             rodný list

•             doklad o prokázání totožnosti a státním občanství (např. cestovní pas)

•             doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství

•             potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáno

•             úmrtní list zemřelého manžela (jde-li o ovdovělého cizince)

•             pravomocný rozsudek o rozvodu manželství (jde-li o rozvedeného cizince)

•             potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za platné, je-li uzavíráno zástupcem

•             potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky vydané Policií České republiky, které není starší 7 pracovních dnů (neplatí pro občany ze států EU)

V případě sňatku s cizím státním příslušníkem, kontaktuje matriční úřad k podání konkrétních informací, neboť každý stát má svá specifika.

Kontakty pro další informace:

KONTAKTY

JménoTelefonE-mail
Odbor, funkce
Hostinská Markéta Mgr.323 618 101marketa.hostinska@ricany.cz
Matrika, matrika
Nováková Lucie323 618 101lucie.novakova@ricany.cz
Matrika, matrika

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál